PE- ja N-johtimien kytkentäkaavio PEN-liitäntään (PEN-johtimen erotus).

 • Johdotus

PEN-johdin on sähköasennuksissa yhdistetty nolla (N) ja nolla suojaava (PE) johtimia, joiden jännite on enintään 1 kV kuollut maadoitettu neutraali.

Nolla työskentely - N ja nolla suojaava - PE-johtimia ei saa kytkeä yhteen liittimeen, jotta suojausjohtimen liitäntä maapintaan säilyy, jos puristinkoskettimien palaminen (hävittäminen) tapahtuu.
On kiellettyä yhdistää nollajännitesuoja ja nollakokojohdinta sen jälkeen, kun PEN-johdin on erotettu rakennuksen sisäänkäynnistä.
PEN-johtimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään 10 mm 2 kuparia tai 16 mm 2 alumiinia varten.

PE- ja PEN-johtimien ketjuihin on kiellettyä asentaa kytkentäkoskettimet ja koskettamattomat elementit. Ainoastaan ​​tähän tarkoitukseen suunnitellut liittimet ja liitännät ovat sallittuja, jotka voidaan purkaa työkalulla.

PEN-johdin.

/5.3./ Kolmivaiheisen virran kiinteissä sähköisissä asennuksissa voidaan suojaavan ja neutraalin työjohdon toiminta yhdistää yhdeksi johtimeksi (PEN-johdin) edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
- jos sen poikkipinta-ala on kuparille vähintään 10 mm2 tai alumiinille 16 mm2 ja sähköasennossa pidettyä osaa ei ole suojattu suojaavilla katkaisulaitteilla, jotka reagoivat differentiaalivirtoihin;
- jos kaikki asennuspaikalta lähtevät nollapäästävät ja nollakohdat on erotettu toisistaan, on kiellettyä yhdistää ne yli tämän kohdan. Erotuspisteeseen olisi annettava erillisiä nollatöitäviä tai nollaa suojaavia renkaita ja nollaa.
PEN-johdin, joka yhdistää työskentely- ja suojaustoiminnot, tulee olla kytkettynä suojajohtimeen tarkoitettuun liitäntään.
/5.4./ Kolmannen osapuolen johtavia osia ei saa käyttää ainoana PEN-johtimena.
/5.5./ PEN-johtimen piiriin saa asentaa kytkimet, jotka samanaikaisesti PEN-johtimen irrottamisen kanssa irrottavat kaikki johtimet jännitteettömästi.
/5.6./ Voidaan käyttää PEN-johtimia valaisimien linjoilla muiden sähkölinjoilla varustettujen sähkökäyttöisten laitteiden kanssa, jos kaikki nämä johtimet on kytketty yhdestä muuntajasta, niiden johtokyky täyttää tämän luvun vaatimukset ja mahdollisuus katkaista PEN-johtimet muiden johtojen käytön aikana. Tällaisissa tapauksissa kytkimiä ei tule käyttää purkamaan PEN-johtimia yhdessä vaihejohtimien kanssa.
/5.7./ Paikoissa, joissa eristämättömät PE- ja PEN-johtimet voivat muodostaa sähköparia tai vaurioittaa vaihejohtimien eristystä johtuen kipinöimästä eristämättömien PE- tai PEN-johtimien ja avoimien johtavien osien (HRO) Esimerkiksi putkien, kanavien, lokeroiden, PE- ja PEN-johtimien johtamisessa tulisi olla eristyseristys, joka vastaa vaihejohtimien tasoa.
/5.8./ PEN-johtimia ei saa käyttää yksivaiheisten sähkökäyttäjien virransyöttöpiireissä. Jotta tällaiset sähkökäyttäjät toimittaisiin nollapisteenä (N-johdin), on käytettävä erillistä kolmatta johdinta, joka on kytketty liitäntäkotelon PEN-johtimeen pienjännitelaitteeseen.

PE- ja N-johtimien liitäntätapa PEN-järjestelmään (PEN-johdin erotus)

Lähetetty 5. maaliskuuta 2015 klo 17.41, torstaina

PEN-johdin on sähköasennuksissa yhdistetty nolla (N) ja nolla suojaava (PE) johtimia, joiden jännite on enintään 1 kV kuollut maadoitettu neutraali.

Nolla työskentely - N ja nolla suojaava - PE-johtimia ei saa kytkeä yhteen liittimeen, jotta suojausjohtimen liitäntä maapintaan säilyy, jos puristinkoskettimien palaminen (hävittäminen) tapahtuu.

On kiellettyä yhdistää nollajännitesuoja ja nollakokojohdinta sen jälkeen, kun PEN-johdin on erotettu rakennuksen sisäänkäynnistä.

PEN-johtimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään 10 mm 2 kuparia tai 16 mm 2 alumiinia varten.

PE- ja PEN-johtimien ketjuihin on kiellettyä asentaa kytkentäkoskettimet ja koskettamattomat elementit. Ainoastaan ​​tähän tarkoitukseen suunnitellut liittimet ja liitännät ovat sallittuja, jotka voidaan purkaa työkalulla.

PEN-johdin.

/5.3./ Kolmivaiheisen virran kiinteissä sähköisissä asennuksissa voidaan suojaavan ja neutraalin työjohdon toiminta yhdistää yhdeksi johtimeksi (PEN-johdin) edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • jos sen poikkipinta-ala on kuparille vähintään 10 mm2 tai alumiinille 16 mm 2 ja sähköasennossa olevaa osaa ei ole suojattu suojaavilla katkaisulaitteilla, jotka reagoivat differentiaalivirtoihin;
 • jos kaikki asennuspaikalta lähtevät nollapäästävät ja nollakohdat on erotettu toisistaan, on kiellettyä yhdistää ne yli tämän kohdan. Erotuspisteeseen olisi annettava erillisiä nollatöitäviä tai nollaa suojaavia renkaita ja nollaa.

PEN-johdin, joka yhdistää työskentely- ja suojaustoiminnot, tulee olla kytkettynä suojajohtimeen tarkoitettuun liitäntään.

/5.4./ Kolmannen osapuolen johtavia osia ei saa käyttää ainoana PEN-johtimena.

/5.5./ PEN-johtimen piiriin saa asentaa kytkimet, jotka samanaikaisesti PEN-johtimen irrottamisen kanssa irrottavat kaikki johtimet jännitteettömästi.

/5.6./ Voidaan käyttää PEN-johtimia valaisimien linjoilla muiden sähkölinjoilla varustettujen sähkökäyttöisten laitteiden kanssa, jos kaikki nämä johtimet on kytketty yhdestä muuntajasta, niiden johtokyky täyttää tämän luvun vaatimukset ja mahdollisuus katkaista PEN-johtimet muiden johtojen käytön aikana. Tällaisissa tapauksissa kytkimiä ei tule käyttää purkamaan PEN-johtimia yhdessä vaihejohtimien kanssa.

/5.7./ Paikoissa, joissa eristämättömät PE- ja PEN-johtimet voivat muodostaa sähköparia tai vaurioittaa vaihejohtimien eristystä johtuen kipinöimästä eristämättömien PE- tai PEN-johtimien ja avoimien johtavien osien (HRO) Esimerkiksi putkien, kanavien, lokeroiden, PE- ja PEN-johtimien johtamisessa tulisi olla eristyseristys, joka vastaa vaihejohtimien tasoa.

/5.8./ PEN-johtimia ei saa käyttää yksivaiheisten sähkökäyttäjien virransyöttöpiireissä. Jotta tällaiset sähkökäyttäjät toimittaisiin nollapisteenä (N-johdin), on käytettävä erillistä kolmatta johdinta, joka on kytketty liitäntäkotelon PEN-johtimeen pienjännitelaitteeseen.

Yhdistetyt nolla suojaavat ja neutraalit työjohdot (PEN-johtimet)

Yritän puhua yhdestä, melko tavallisesta tavasta suorittaa suojaavaa nollausta eri esineiden kolmivaiheisissa ja yksivaiheisissa sähköverkoissa.

Mitkä ovat PEN-johtimet?

Ensin selitän, miten ymmärrän, että esine on viritetty tämän oppaan avulla.

Tällaisen johtimen läsnäolon tunnistaminen on melko yksinkertaista: katso vain johdot, jotka toimittavat tehoa kohteeseen. Jos teho on yksivaiheinen ja se syötetään kahden johtimen kautta, yksi niistä on vaihe (L) ja toinen on PEN-johdin.
Tämän lyhennyksen dekoodaus on seuraava: työskentelynesteen johdin, joka yhdistetään nollasta suojaavaan. Tämä on se, mitä se tulee ulos: PE - suojakondensaattori (muuten hänen nimensä on suojaava nolla, maadoitus, mahdollinen taajuuskorjain); N - neutraali (työskentely nollajohtimella).

Lisäyksen seurauksena saamme tämän: PE + N = PEN. Johdinten liitos suoritetaan muuntaja-asemalla (lyhytnimi tällaisille TP-rakenteille) ja sitä käytetään TN-C-järjestelmän mukaisissa maadoitusjärjestelmissä. Kolmivaiheiset sisäänkäynnit ja sisäänrakennetut kerrostalot, jotka on valmistettu tämän maadoitusjärjestelmän mukaan, on neljä johdinta: L1, L2, L3 ja PEN. Toisin sanoen esineillä, joilla on tällainen teho, ei ole maadoitusjohdon jakamista tulokytkimiin (lyhennetään I LIE). PEN-johdin itse palvelee kahta tarkoitusta kerralla. Yksi näistä on suojaava maadoitusjohdin ja toinen on neutraali johdin. Tästä syystä tällaisen johtimen on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka sääntelylajin asiakirjat asettavat tällaisille johtimille. Näitä johtimia ei lasketa nykyisiin kantolaitteisiin.

GOST R 50571.1-2009 (IEC 60364-1: 2005) ensimmäisen osan mukaan, joka kertoo pienjännitelaitteista, tällaisten johtimien käyttö sähkö- ja asuinrakennuksissa sekä julkisissa rakennuksissa, kaupan yrityksissä ja lääketieteellisissä laitoksissa on kielletty. Ei ole hyväksyttävää käyttää yhtenä kokonaisuutena johtavaa "nollaa" johtavaa osaa kolmannen osapuolen tyypistä. On kuitenkin mahdollista, että niitä käytetään, jos ne on liitetty potentiaaliensuuntautuvaan järjestelmään. Jos tällainen johdin on tarkoitettu tarkoitukseen, sen on täytettävä OLC: n 1.7.126 kohdassa (suojajohtimien poikkileikkaus) ja OLC: n 2.1 luvun (nollajohtimen) vaatimukset.

Huoneistoille ei voida hyväksyä sellaista "maadoitusta". PEN-johtimen halkaiseminen asuntojen paneelien päälle on kielletty. Lisäksi mahdollisia tasausjärjestelmiä (muutoin SUP) ei myöskään suositella huoneistoille. Toisin sanoen, kun suoritetaan korjausta, suoritetaan kolmijohdinpiiri, mutta kolmas johdin ei ole kytkettynä. Suojaus sähköiskulta suoritetaan asentamalla suojaavat katkaisulaitteet (lyhennetty UZO).

Asuinrakennusten virransyöttöjärjestelmä on siten erilainen kuin mökissä ja yksityisissä talouksissa käytettävä energiajärjestelmä. On järkevää puhua jälkimmäisestä erikseen.

Yksityisille taloille ja mökeille riittää yksinkertainen maadoitusjärjestelmä, mutta on välttämätöntä suojata vaiheita ylijännitesuoja- ja salamasuojauslaitteilta. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan "palo" ja selektiivinen UZO asennus. PEN-johtimen jakaminen ei ole ongelma, joten se on tehtävä kaikkialla.

Seuraava kohta kertoo, mitkä piirit sallivat yhdistää työskentelemällä suojaavien neutraalien johtimien kanssa. Tällainen yhdistelmä on sallittua TN-mallin mukaisesti valmistetuille monifaasipiireille kiinteällä tavalla kiinnitetyllä kaapelilla, jolla on poikkileikkausalue 10 neliömetriä (kuparia) ja 16 neliömetriä (alumiinia). Yksivaihepiirien osalta tällainen yhdistelmä ei kuitenkaan ole hyväksyttävissä (paitsi niille, joiden jännite on alle 1000 V ja ne ovat oksat yläpuolelta). Tällaisten johtimien eristämisen täytyy välttämättä olla sama kuin vaiheeristys. PEN-väylä, joka on täydellisessä pienjännitelaitteessa, ei tarvitse eristämistä.

On välttämätöntä liittää tällainen johdin vain puolijohdekytkimen (PE) väylään (tai liittimeen). Edellä mainituista syistä on selvää, että kun sähköjohdot asennetaan yksityisiin koteihin, on välttämätöntä suorittaa nollajohtimien erotus (mikäli sitä ei ole säädetty tehonsyötön aikana). Piirissä näiden johtimien johtimiin on merkittävä lyhenne PEN, ja johtoilla on siniset eristeet keltaisilla vihreillä raidoilla päissä.

Omasta kokemuksestani haluan lyhyesti kuvailla, kuinka olen suorittanut mökin johdotuksen. Ennen kuin jatkoin, tutkin jälleen "Electrician Raamattu" (PUE), jonka jälkeen hitaasti aloin polttaa. Luonnollisesti hän asetti kaiken täsmälleen sääntöjen mukaisesti: sekä väreissä että lankaosissa.

Kirjoita kommentteja, lisäyksiä artikkeliin, ehkä kaipaan jotain. Tutustu sivustokarttaan, iloisin, jos löydät jotain muuta hyödyllistä sivustossani. Kaikki parasta.

PE-johdin - mitä se on ja mitä tarvitset

TN-C-maadoitusjärjestelmä huolimatta siitä, että sitä käytetään edelleen useimmissa kerrostaloissa, on vanhentunut ja se on aktiivisesti korvattu kehittyneemmällä TN-S: llä tai TN-C-S: llä suojelun kannalta. Tämän seurauksena N-piirejä käytetään sähkövirtapiireissä työskentelevänä nollana ja PE-johtimena on suojaava nolla, joka näkyy piirissä sen jälkeen kun PEN-johto on erotettu tai otettu suoraan maasilmukasta.

PEN-johtimen erottelun perusvaatimukset

Kaikki, mikä on välttämätöntä tietää tällaisen työn toimivaltaiselle suoritukselle, on määritelty EMP: n säännöksissä. Erityisesti tällaisen yhteyden tarve on kuvattu kohdassa 7.1.13.

Kuinka liitännän pitäisi näyttää kaaviona on kuvattu kohdassa 1.7.135 - kun REN: n kaikissa paikoissa johdin on jaettu nollapisteisiin ja maajohtoihin, ja niiden liittäminen ei ole sallittua.

Erottelun jälkeen renkaat katsotaan erilai- siksi, ja ne on merkittävä asianmukaisesti - nolla sinisellä, ja PE on merkitty keltavihreä.

Maadoitusväylän ja nollakiskon välinen hyppy on materiaalista, joka on vähintään yhtä suuri kuin kiskot, joista PE- ja N-kaapelit menevät pidemmälle. Samaan aikaan suojausjohdin PE-väylä voi ottaa yhteyttä muuntajakoteloon ja väylä n asennetaan erikseen eristeisiin. PE-väylä on maadoitettava - ihanteellisella tavalla sillä on erillinen piiri (ПУЭ - 1.7.61).

Kun käytät RCD-laitteita, sähkölaitteiden kytkemiseen käytetty nolla ei saa olla millään tavoin kosketuksessa nollaan, joka saapuu syöttöautomaatille ja laskurille. Tällä periaatteella kaikki nämä laitteet on kytketty.

PEN-johtimen erottelupaikka PE- ja N-johtimissa on useista syistä VRU: ssa, joka sijaitsee asuintalon tai yksityisen talon sisäänkäynnin kohdalla.

PEN-johto, joka jaetaan työstään nollaan ja maahan, on oltava poikkileikkaukseltaan vähintään 10 mm², jos se on kuparia ja 16 neliötä, jos se on alumiinia. Muutoin jako on kielletty.

Miksi PEN-johdin on mahdoton erottaa lattiasuojuksessa

Tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää useista syistä:

 1. Jos otetaan huomioon vain PUE: n säännökset, he sanovat, että johtojen erottaminen tulisi tapahtua asuntorakentamisen tai yksityisen talon esittelykoneella.
 2. Vaikka litteä paneeli katsottaisiin vesikoneeksi (mikä on melko ongelmallista), tällainen kytkentä on väärä toisen vaatimuksen mukaan, nimittäin PE-johtimen on oltava uudelleen maadoitettu, mikä on mahdotonta saavuttaa lattiapaneelissa.
 3. Vaikka älykkäämpiä ja johtaa maata lattiapaneeliin, on olemassa toinenkin este, joka uhkaa suuria sakkoja. Tosiasia on, että sähkökytkentä talon rakentamisen aikana hyväksytään useissa tapauksissa ja sen luvaton muutos on ristiriidassa kaikkien olemassa olevien sääntöjen kanssa - itse asiassa tämä on muutos hankkeessa, johon talo oli kytketty verkkoon. Tällaisia ​​asioita olisi käsiteltävä yksinomaan tämän talon tai piirin palveluksessa.

Tietenkin, jos tällainen organisaatio aikoo suunnitella mitään työtä erottaakseen Pen Explorerin, ei ole mitään syytä sekoittaa jokaista lattiapaneelia erikseen. Paras vaihtoehto olisi erottaa se esittelykoneeseen, joka tehdään.

Lisäkysymys kynänsiirtäjän erottamiseksi asuinrakennuksen yhdelle koneelle on vaatimus, että ПУЭ (lauseke 7.1.87) asentaa mahdollisen tasausjärjestelmän tähän paikkaan.

Missä tahansa muussa paikassa on kiellettyä tehdä se, mikä tarkoittaa, että PEN-johtimen erottelu lattiapaneelissa tehdään joka tapauksessa ilman, että noudatetaan kaikkia tarvittavia sääntöjä ja varotoimenpiteitä.

Tämän seurauksena ainoa oikea tapa tehdä maadoitus talossa on kollektiivinen vetoomus talon tai piirin palvelevalle organisaatiolle.

Miksi jakaa PEN-johdin, jos PE- ja N-renkaiden välissä on hyppyjä - prosessin "fysiikka"

EMP: issä ja GOSTssa ei ole suoraa vastausta tähän kysymykseen - vain suosituksia "miten se tehdään" ja "miksi" ei pidetä todennäköisimpänä olettamana, että sen pitäisi olla niin selkeä. Siksi kaikki myöhemmät selitykset tulisi pitää tekijän mielipiteenä, jota tukevat sähköjohtojen liittämisen periaatteet ja EMP: n vaatimukset.

Tärkeimmät kohdat ovat seuraavat:

 1. Kaikissa piireissä, joissa PEN-johdin erotetaan PE: ksi ja N: ksi, maadoitus asetetaan aina ensin ja hyppy kulkee siitä nurjalle. Tämä on perusedellytys, joka on hylättävä, kun PEN-johdin on erotettu - päinvastoin, sitä ei koskaan tehdä missään olosuhteissa.
 2. Jopa erikseen valmistettu maadoitus on tehokkainta, kun se kytketään RCD-katkaisijan kautta. Muussa tapauksessa, vaikka jännite sähkölaitteen rungolla on. Vaara, että henkilö joutuu virtaamaan, joskin paljon vähemmän, joutuu edelleen maahan.
 3. Jokaisella johdolla on tietty sähköinen vastus, vastaavasti, mitä pidempi lanka on, sitä suurempi sen sähkövirrankestävyys.

Prosessin "fysiikan" ymmärrettävyyden ymmärtämiseksi on välttämätöntä pohtia, miten erilaiset yhteysjärjestelmät käyttäytyvät epänormaalin tilanteen tapahtuessa.

Jos jumperia ja RCD: tä ei ole, nolla ja maa eivät ole kytkettynä

Vaihe siirtyy laitekoteloon, mistä se menee maasäiliöön, mistä se menee maahan, joka menee muuntaja-asemalle.

Jos otamme maadoituslaitteen vastuksen keskiarvon 20 ohmilla, oikosulkuvirta ei ole riittävän suuri irrottamaan syöttöautomaatti. Niinpä sähköpiiri toimii, kunnes vaurioitunut osa palovammoja (tässä tapauksessa paikoillaan kohotettu lämpötila ja lanka heikentyy ennemmin tai myöhemmin) tai vahinko ei kehity täydelliseksi oikosuluksi vaiheen ja nollan välillä.

Parhaimmillaan henkilö täällä voi havaittavasti "kutittaa" nykyisen tai laite voi heikentyä. Pahimmassa tapauksessa laite voi syttyä ja aiheuttaa tulipalon.

Jos jumper on nollan ja maan välillä, ei ole RCD-katkaisinta.

Tässä tapauksessa piiri toimii aivan samalla tavoin kuin pelkästään tuoda PEN-johdin taloon, sillä ainoa ero on se, että henkilö suojataan maadoituksen vuoksi. Tämä tapahtuu vain johtimen pituuden takia - koska joka tapauksessa ASU on jonkin matkan päässä asunnosta tai talosta, on otettava huomioon langan vastus.

Kun vaihe sulkeutuu laitekoteloon, vuotovirta menee maanpinnalle, jossa sillä on vain kaksi lähtöä: osa siitä menee maahan ja toinen palaa neutraalin johtimen kautta aiheuttaen sisääntulon automaattisen virrankatkaisun.

Tässä tapauksessa jumpperi tarvitaan, jotta suojakytkin toimisi.

Jos PE: n ja N: n välillä on hyppyjä, RCD asennetaan

Koska maajohto ja maadoitusjohdin ovat tietynlainen vastus sähkövirrasta, on selvää, että tässä tapauksessa RCD toimii normaalisti. Jos instrumenttikoteloon on lyhyt, ennen kaikkea vuotovirta kulkee lanka itse RCD: lle ja menee sitten rakennuksen Verkhovna Radaan. Tässä taas se osittain menee maahan ja osittain hyppääjän läpi paluu käynnistää tuloautomaatin sammuttamisen, mutta ennen sitä todennäköisimmin se ei tule, koska RCD toimii aikaisemmin.

On selvää, että tässä tapauksessa hyppääjällä ei ole erityistä roolia ja se on ylimääräinen jälleenvakuutus tähän lähes uskomattomiin tapauksiin, jos RCD-katkaisija ei toimi.

Jos PE: n ja N: n välillä ei ole hyppää, RCD asennetaan

Tällainen piiri toimii samalla tavoin kuin jos maadoituksen ja työskentelynesteen välinen hyppy oli läsnä. Ainoa poikkeus siinä on vakuutuksen puute UZO: n epäonnistumisen tapahtuessa. Sitten piiri toimii ensimmäisessä suoritusmuodossa - syöttöautomaatti ei ehkä toimi, ennen kuin piiri instrumenttikoteloon muuttuu oikosuluksi vaiheen ja nollan välillä.

Itse asiassa tällainen tapahtumamuunnos on käytännössä mahdoton, koska itse asiassa tällainen yhteys on jo TN-S- tai jopa TT-maadoitusjärjestelmä, jossa on kaksi tekijä suojaa - ilman sitä tällaista yhteyttä ei hyväksytä tehonsäätöllä.

Ominaisuudet PEN-johtimen erottelusta yksityiseen taloon

Sähkön varkauden estämiseksi tehon valvojan edustaja voi vaatia, että PEN-johto liitetään suoraan mittariin ja sen jälkeen jakautuu johtimeen PE ja työntekijä N. Yleensä tämä yhteys on oikeutettu elämään, mutta olisi parempi tehdä erotus ennen laskuri ja tiiviste johdantokone. Tällöin yhteys on luotettavampi, EMP: n vaatimukset täyttyvät ja tarkastajat saavat linjan, joka on suojattu luvattomalta käytöltä.

Lisätietoja yksityisen talon PE- ja PEN-johtimista on tässä videossa:

Tämän seurauksena PEN-johtimen erottelu suoritetaan riittävän OES: n vaatimusten ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi, jotka antavat kattavat suositukset tästä ongelmasta riippumatta sijainnista ja yhteysmenetelmistä.

Miten jakaa PEN-johdin PUE: n mukaan?

Yksityinen talo tai mökki

Omakotitalojen omistajat ovat tässä mielessä onnellisempia, mökin omistaja voi tehdä talon maadoituksen ilman suuria kustannuksia, kuten kuvasimme artikkelissamme. Tee kotona myös nykyaikainen turvallisen virtalähteen järjestelmä.

Ei ole väliä, onko se kolmivaiheinen (neljä ydintä) tai yksivaiheinen (kaksi ytintä), PEN on tullut sinulle, se voidaan tunnistaa indikaattorilla ruuvimeisselillä, jossa on vaihe-ilmaisin. Lisäksi tulopaneelissa nollajohto on kytketty jakelupäätteeseen. Sieltä se siirtyy nollabussille ja erilliselle hyppylangan maadoitusliittimelle, ja siihen johdetaan johdin ulkoisesta maadoituspiiristä. PEN-johtimen erottimen paikka voidaan nähdä kuvassa:

Jotta voisit tietää, miten erottaa johdin oikein, esitämme 1.7 luvun (maadoitus- ja turvaamistoimenpiteet) ja 7.1 (turvaamistoimenpiteet) OES: n säännöt:

 1. PEN-johtimen erottelu tehdään ennen tulokytkentälaitetta (johto on suoraan kytketty PE- ja N-erotusväylään, josta se menee yksittäisiin liittimiin). Toisin sanoen yhdistetty johdin on jaettava laskuriin eikä sen jälkeen, koska johdonmukainen laite mittauslaitteen eteen asetettujen sääntöjen mukaan.
 2. PE: n langan koon on oltava sama kuin N.
 3. On kiellettyä yhdistää suojaava ja neutraali lanka edelleen järjestelmään, halkaisupisteen taakse.
 4. Ei saa käyttää yhteistä väylää N- ja PE-johtimien irrottamiseksi. Sen pitäisi olla kuvan osoittamalla tavalla:
 5. PEN-johdin on suositeltavaa sijoittaa uudelleen sisääntuloon.
 6. Kytkentälaitteiden käyttö piirin PEN- ja PE-johtimissa on kielletty.

huoneisto

Asunnon omistajat eivät ole tältä osin onnekkaita, kuten TN-C-S -järjestelmän järjestäminen. Vanhan varastohuoneiston toimitusten yksityiskohdissa PEN-johdojen liittäminen tapahtuu vuorotellen lattiasta lattialle. Ja onnettomuustilanteessa, kuten nollavirtalastu lattiapaneelissa, kaksi vaihetta tulee huoneistolle. Tällöin järjestelmä lakkaa toimimasta ja tulee vaaralliseksi.

Tästä syystä PEN-johtojen erottaminen PE: ksi ja N: stä on kielletty, koska onnettomuustilanteessa suojajohtimen jännite on alhainen.

Asunnon turvallisen virtalähteen järjestämiseksi sinun on asennettava mittauspaneeliin:

 • jännite rele;
 • RCD tai differentiaaliset automaatit;
 • järjestää täysimittainen maadoituslaite talon puutarhassa tai sijoittaa ylimääräinen lanka yleiseen rakennukseen ASU;
 • tehdä mahdollinen tasausjärjestelmä.

Kiinnitän huomionne siihen, että vesijohtojen, lämmitys- ja kaasuputkien käyttö on kiellettyä suojamateriaalina!

Tällöin, jos olet edelleen onnistunut tekemään kaapeloinnin suojakondensaattorilla asunnossa ennen tämän artikkelin lukemista, suosittelemme, ettet kytke sitä neutraalilangalla ja suojauslukolla, mutta jätä se irti, kunnes rekonstruoida sähköjohdotus ja korvaa vanhat johdot TP: stä uusien standardien mukaisesti. Tällä hetkellä voit käyttää edellä kuvattuja lisävarusteita.

Uusissa huoneistoissa, joissa on maadoitusjärjestelmä TN-C-S, yhdistetyn johtimen jakautuminen nollatyöhön ja nolla suojaus suoritetaan MSB: ssä. Siitä tulee jo kaksi johdinta erikseen lattialaudalle ja huoneistoille, kuten alla olevassa kaaviossa on esitetty:

Lopuksi suosittelemme aiheen hyödyllisten videoiden katselemista:

Haluan vain kertoa teille, missä PEN-johtimen erottaminen PE: ksi ja N: ksi olisi tehtävä EIR: n sääntöjen mukaisesti. Jälleen kerran kopioimme vastauksen niin, että muistat varmasti: yksityisissä taloissa lanka on erotettava laskuriin ennen tulokytkentälaitetta ja asunnoissa se tehdään MSB: ssä.

Pe kynän johtimet

Minun on usein käsiteltävä kysymystä siitä, miten saapuvan PEN-johtimen jakaminen on asianmukaista N ja PE: ksi. Myös näitä kysymyksiä on kysytty monta kertaa sivuston kommentteihin ja lupasin julkaista aineistoa tästä aiheesta. Vaikka ei niin nopea, mutta silti täytin lupaukseni))) Tässä artikkelissa sanotaan. Hyvää käsittelyä!

Miten jakaa tulevan PEN-johdin N: ksi ja PE: ksi

PEN-johdin on nollakäyttöinen ja nolla suojausjohto yhdistettynä yhteen ydinosaan. Yksinkertaisesti sanottuna PEN on yhdistetty "nolla" ja "maa". PEN-johdinta käytetään vanhoissa TN-C maadoitusjärjestelmissä. Sääntelyasiakirjojen nykyaikaisten vaatimusten mukaan tämä johdin on jaettava kahteen itsenäiseen johtimeen N (nolla työskentely) ja PE (nolla suojaava) ja siirrytään TN-C-S-maadoitusjärjestelmään.

Tämä on ilmoitettu EIR: ssä p.7.1.13:

Virtalähteiden tulee olla kytketty 380/220 V: n verkkovirtaan TN-S- tai TN-C-S-maadoitusjärjestelmällä. Kun rakennetaan asuntoja ja julkisia rakennuksia, joiden verkkojännite on 220/127 V tai 3 x 220 V, verkko tulisi vaihtaa 380/220 V: n kanssa TN-S- tai TN-C-S-maadoitusjärjestelmällä.

Tällä käännöksellä voit liittää suojakosketin kaikkiin pistorasioihin, jolloin voit maadoittaa kaikki kodin laitteet ja suojata ihmisiä sähköiskulta.

Nykyään lähes kaikkialla yksityisellä sektorilla ja monissa Neuvostoliiton rakennuksissa käytetään vanhaa TN-C-maadoitusjärjestelmää. Siksi sähköjohtojen rekonstruoinnin aikana on välttämätöntä siirtyä TN-C-S: hen PEN-johdin on tarpeen jakaa riippumattomaan N ja PE: hen.

Mistä minun täytyy erottaa PEN Explorer?

Tähän antaa meille vastauksen GOST R 50571.1-2009. P.312.2.1 kohdassa on seuraavat rivit:

PEN-johtimia ei saa käyttää asuin- ja julkisten rakennusten sähköasennuksissa, kaupan alan yrityksissä, terveydenhoitolaitoksissa. Jakeluverkon PEN-johdin on jaettava sähkö- ja suojausjohtimiin sähköasennuksessa

Me kaikki asumme asuinrakennuksissa ja tämän lausekkeen mukaan näemme, että PEN-johdin on kielletty. Jopa tässä kappaleessa on kirjoitettu, että erottaminen on suoritettava sähköasennuksen syöttöön. Yksityisissä talouksissa, mökeissä ja mökkeissä tämä olisi tehtävä aloitushuutokaupoissa, ja asuinrakennuksissa tämä olisi tehtävä Verkhovna Rada.

Sen jälkeen, kun johdin PEN on erotettu N: ksi ja PE: ksi johdinpaneelissa, ei ole enää mahdollista yhdistää niitä; on kielletty. Tämä on esitetty OES: ssä s. 1.7.131.

Kun nollapäähdytys- ja nollajännitelaitteet on erotettu toisistaan ​​sähköasennuksen mistä tahansa kohdasta, ei ole sallittua liittää niitä yli tämän kohdan energiaa jakautuneena. PEN-johtimen erottelukohdassa nollakohtaisiin ja nollakokojohdelmiin on tarpeen antaa erilliset puristimet tai renkaat toisiinsa liitetyistä johtimista. Toimitusjohdon PEN-johtimen on oltava kytkettynä nollajännitteen johtimen päähän tai väylään.

Myös tästä kohdasta näemme, että erottelua varten sinun on valmistettava kaksi rengasta. Yksi bussi nollakokoisten johtimien liittämiseksi ja toinen nollasta suojaavan johtimen liittämiseen. Myös nämä renkaat on yhdistettävä toisiinsa. Tämä kytkentä tehdään jumper-kaapelilla.

Saapuvan PEN-johdin on ensin kytkettävä PE-väylään ja sitten hyppyjä väylään N tästä väylästä.

Katso nyt OuI p 1.7.61:

TN-järjestelmää käytettäessä on suositeltavaa sijoittaa uudelleen PE- ja PEN-johtimet sisääntuloon rakennusten sähköasennuksiin sekä muille esteettömille paikoille. Uudelleensiirtoa varten sinun on käytettävä luonnollista maadoitusta. Maadoituksen maadoituksen vastus ei ole standardoitu.

Tässä lausekkeessa näemme, että tulevaa PEN-johdinta suositellaan uudelleen maadoitetuksi. Toisin sanoen on tarpeen tehdä maa-silmukka VRU: n tai mittauskortin lähelle tai käyttää luonnollisia maadoitusjohtimia. Sitten tämä maasilmukka on kytkettävä PE-väylään, johon PEN-johto on jo kytketty. Maalausväylän toteutus yksityisten talojen sähkökeskuksissa on hyvin sopiva.

Myös tässä kappaleessa on kirjoitettu, että uudelleenmittausta ei ole standardoitu, mutta silti kannattaa tehdä maasilmukan luotettava ja laadukas. Standardien mukaan maasilmukan eristysvastus ei saisi ylittää 4 ohmia. Et itse voi mitata tätä parametria ilman erityistä laitetta.

Se oli pieni teoria, joka erottaa PEN-johdin N: ksi ja PE: ksi, viittaamalla sääntelyasiakirjojen lausekkeisiin.

Katsotaan nyt muutamia visuaalisia kaavioita, jotka osoittavat tämän erottamisen. Nämä järjestelmät auttavat ymmärtämään paremmin, miten tämä tehdään.

Alla on diagrammi PEN-johdin erottamisesta yksivaiheisesta verkosta. Periaatteessa, jos luet edellä olevat kappaleet, sinun pitäisi olla selvillä siinä. Tässä PEN-johdin on kytketty PE-väylään, sitten tämä väylä on uudelleen maadoitettu ja siinä on hyppääjä väylään N.

Jos sisäänmenokytkentälaitteen (katkaisijan) jälkeen sinulla on välittömästi sähkömittalaite, hyppääjän ja N-väylän käyttö tulossa menettää merkityksen. Ne tulevat tarpeettomiksi pulttiliitoksiksi, joissa yhteys voi heikentyä ja yhteyden laatu heikkenee. Siksi tällaisissa järjestelmissä N-väylää ei voida asettaa.

Katso seuraava kaavio. Ei ole jumpperi ja bussi N.

Seuraavassa kaaviossa mittarin jälkeen säädetään johdantokappale. Ehkä joku tämä järjestelmä on hyödyllinen. Älä näytä kovin paljon katkaisijoiden ja RCD-parametrien luokituksista, sillä ne voivat olla täysin erilaisia.

Jos talosi on kytketty kolmivaiheiseen verkkoon, sen sisällä PEN-johtimen erottelun olemus ei muutu. Täällä sinulla on vain kaksi ydintä (vaiheet) ja kaikki on. Alla on yksinkertainen esimerkki PEN-johtimen erottamisesta kolmivaiheverkolle.

Mutta useimmat verkkoyhtiöt eivät salli tällaista, kun yhdistät yksityiset talot ja pakottavat heitä rikkomaan sääntelyasiakirjojen tiettyjä kohtia. Joten he kamppailevat sähkön varkaudesta. Siksi ne pakottavat tulevan PEN-johdin tuoda suoraan laskuriin niin, että se voidaan sulkea. Alla on tyypillinen kolmivaiheinen kirjanpitojärjestelmä, jonka verkko-organisaation tarkastajat helposti hyväksyvät. Tämä ei ole oikea ja siksi on tarpeen todistaa tapaus viittaamalla edellä mainittuihin sääntelyasiakirjojen lausekkeisiin.

Alla levinnyt pienen bonuksen))) Tämä on yksityisen talon aloitusmittalaitteen 3-vaiheinen kaavio. On luokan 2 SPD, joka on suojattu sulakkeilla. Suunnittelussa itse kirjoitetaan suojauslaitteiden parametrit ja tyypit. Tämä järjestelmä voi olla hyödyllinen jollekulle.

PEN-johtimen erotus PE: ksi ja N: ksi

Maadoitus on erottamaton osa sähköverkkoa, tietenkin, jos tämä verkko on laadittu sääntelyasiakirjojen mukaisesti. Tällainen maadoitusjärjestelmä TN-C: ksi ei ole enää merkityksellinen, mutta sen korvaamisen mahdollisuuden puuttuessa sitä käytetään sekä suurissa että yksityisissä talouksissa. Järjestelmän tärkein ominaisuus on PEN-johtimen erottaminen työstettäväksi nollaan ja suojaavaksi.

Tärkeimmät maadoitusjärjestelmät

Ennen siirtymistä PEN-johtimeen on syytä tarkastella tarkemmin nykyisten maadoitusjärjestelmien luokittelua ja niiden lyhyitä ominaisuuksia.

 1. TN. Tarkoittaa järjestelmää, jossa on kuuro-maadoitettu neutraali, kun yhteinen neutraali virtalähteestä (suoraan generaattorista tai muuntajasta, jossa jännite muunnetaan) käytetään työskentelynän ja suojapiirin kytkemiseen. Tämän järjestelmän edellytys on liittää minkä tahansa laitteen kotelo yhteiseen neutraaliin. TN: n maadoituksella on seuraavat lajikkeet:
  • TN-C. Työskentelyn ja suojaavan nollan kytkentä tapahtuu. Esimerkkinä on kolmivaiheinen verkko, jossa on nollajohtimet, yhteensä 4 johdinta.
  • TN-S. Järjestelmä on turvallisempi ja tuottavampi, mutta sillä on korkeammat kustannukset. 5 johdinta tulee kuluttajalle: 3 vaihetta, 1 nolla ja 1 suojaava. Mahdollinen jakelu suoritetaan suoraan sähkövirran lähteellä.
  • TN-C-S. Aiemman suojajärjestelmän halvempi versio. Työntekijä ja suojaava nolla tulevat kuluttajalle PEN-johdon muodossa. Virtalähteessä on neutraalien yhdistelmä, joka säästää kustannuksista.
 2. TT. Kuluttajan maadoitus suoritetaan suoraan sen sijoituspaikassa. Sitä käytetään useimmiten alueilla, joilla sähköntoimitus tapahtuu ilmansiirtolinjoilla. Kuluttaja saa 3 vaihetta ja työskentelynesteen, ja maasilmukka on asennettu lähelle.
 3. IT. Järjestelmälle on tunnusomaista nollan puuttuminen, joka tulee kuluttajalle lähteestä. Maasilmukka on asennettu kuluttajan läheisyyteen. Sähköiskun todennäköisyyden vähentämiseksi kaikki sähkölaitteiden kotelot on kytketty maasulkuun.

PEN-johtimen erottelun tarve

Miksi monet käyttäjät jakavat PEN Explorerin? Vastaus on yksinkertainen, ja se on määritelty sähkölaitteiden (PUE) säännöissä.

Sen mukaan, kun jännite on 380/220 V, on asennettava TN-S-maadoitusjärjestelmä, joissakin tapauksissa TN-C-S on sallittu. Valitettavasti monikerroksisten rakennusten sähköjohdotuksen tila jättää paljon toivomisen varaa ja TN-C asennetaan lähes kaikkialle maadoitukseksi. Tällaiset vanhentuneet standardit eivät ole turvallisia nykyaikaisten kodinkoneiden kuormien alla, ja sähköverkon suojaaminen on tärkein kriteeri asuintilojen turvallisuudelle asunnossa tai yksityisessä talossa.

Edellytyksenä siirtymisestä nykyaikaisempaan TN-S: hen tai TN-C-S: hen on PEN-johtimen erottaminen PE: ksi ja N. Tässä menettelyssä PEN-johdin on jaettu toimivaksi ja suojaavaksi nolla. Monet käyttäjät yrittävät tehdä tämän omasta, jotta he eivät houkuttele ihmisiä asianmukaisella koulutuksella, mikä aiheuttaisi tarpeettomia varojen käyttöä. Seurauksena on väärä asennus, joka johtaa vakavaan ongelmaan sähköverkon toiminnassa.

Split PEN -johto

PUE-tilassa: PEN-johtimen erotuspaikalla on oltava sopivat jakeluelementit (renkaat). Työskentelyn ja suoja-neron leikkaus ei ole sallittua. PEN-pääjohdin on kytketty paikalle, joka asennetaan sen jälkeen PE-johtimeen.

Tämä selitys on melko sekava, mutta vastaus on melko yksinkertainen: sen jälkeen, kun tulevan PEN-johdin on jaettu PE- ja N-johtimiin, johtimia ei voida kytkeä uudelleen. Asennusprosessi on vielä yksinkertaisempi: riittää kaksi rengasta kiinnittämiseen ja liittäkää ne yhdessä hyppääjän kanssa. Jotta vältetään virheet käytön aikana, renkaat on merkittävä. Nollapyöväväylä on merkitty tavallisella sinisellä värillä ja vastaava symboli asetetaan maanpinnalle.

Jumpperi voi olla joko lanka, jonka poikkileikkaus on vähintään 10 cm² tai levy, joka on valmistettu samasta materiaalista kuin rengas. Samaan aikaan työstetyn nollan väylän ja suojuksen rungon välillä on asennettava eristys. Maadoitusväylä voidaan kiinnittää suoraan suojukseen.

Tällaisen asennuksen jälkeen PUE: n mukaan suojaverkko on maadoitettava uudelleen. Säännöt edellyttävät luonnollisen maadoituksen käyttöä. Työn jälkeen kannattaa tarkistaa asennetun maadoituslaitteen vastus ja kytkeä väylään.

Onko mahdollista jakaa PEN-johdin yleisessä sähköpaneelissa

Ei ole suositeltavaa tehdä sitä itse EMP: n ristiriitaisuuden vuoksi ja seuraavista syistä:

 • PE-johtimen erottelun jälkeen tulisi uudelleen maadoittaa. Tee se harjalla lattialla mahdotonta. Vain pääkytkintä varten, jossa on asennuspiiri, joka tarjoaa sähköä koko taloon.
 • On kiellettyä rikkoa tiettyjen viranomaisten hyväksymiä sähköisiä elementtejä. Tällainen toiminta lyhyessä ajassa johtaa huomattavaan sakkoon. Siksi PEN-johdin on erotettava sopivaan sähköiseen huoltoon.

Sähkötyötekniikan asteittainen uudistaminen on ollut suurta rakennusta. Tämä prosessi on aika vievää ja riippuu suoraan varojen saatavuudesta. Kun vaihdat vanhan tai asennat uuden sähköpaneelin, PEN-johdin on jaettu PE- ja N-renkaisiin. Samanaikaisesti kaikki toimenpiteet tapahtuvat yksinomaan talon sisäänkäynnin yhteydessä. Monet organisaatiot, jotka suorittavat tällaista työtä, eivät harjoita paneeleita, jotka on asennettu jokaiseen kerrokseen.

PEN-johtimen erottelun järjestys "tyhjästä"

Tämän menettelyn oikeellisuuden ymmärtämiseksi on tarpeen tutustua esimerkkiin sen sekvenssistä. Jos ei ole asianmukaista koulutusta ja pääsy sähkötyöhön, ei ole suositeltavaa suorittaa prosessia itse.

 1. Sammuta virta ennen asennusta. Voit tehdä tämän siirtämällä automaattisesti automaattisen kytkin, joka on tärkein, alempaan asentoon. Kun se on sammutettu, on tarkistettava, että vaarallisen potentiaalin puuttuminen on ilmaisimen ruuvimeisselin avulla.
 2. Voit jatkaa renkaiden asennusta. Käytä erityisiä kupari- tai alumiinilevyjä, joissa on valmiita pulttireikiä. Jos sinulla ei ole niitä käsillä, voit tehdä ne itse, tavallinen teräs, jossa reiät tehdään poran ja poran avulla, sopivat.
 3. Työskentelevä väylä on kiinnitetty suojukseen eristeiden kautta. Tämä tehdään turvallisuussyistä, koska liitäntäkoteloissa on oikosulkuja, joissa nolla polttaa ja joutuu kosketukseen vaiheen kanssa. Katkaisijan tässä tilanteessa ei toimi, mutta nolla-väylä virtaa.
 4. Toinen väylä, joka suorittaa maadoituksen tehtävän, voidaan liittää suoraan suojukseen ilman eristimiä. Kiinnittymisen jälkeen työkalustolle ja maadoitusrungolle on tehtävä vastaava merkintä. Standardien mukaan ПУЭ, nolla on merkitty sinisellä, ja erityinen merkki asennetaan maahan. Jotta aikaa ei katoa, maadoitusmerkkejä ja nollaa voi ostaa sähkötyötuotteisiin erikoistuneessa myymälässä.
 5. Välilehtien väliin on kiinnitettävä jumpperi. Näihin tarkoituksiin myös sopiva levy, joka on valmistettu samasta materiaalista kuin rengas.

Se on tärkeää! Älä käytä alumiinin ja kuparin yhdistelmää. Näiden kahden metallin kosketus hapettuu ajan myötä ja voi aiheuttaa tulipalon.

 • Nollalevyllä pulttiliitoksilla kiinnitetään vain nollajohtimet. Tällaiset johdot on myös merkittävä sininen tai sininen. Maadoitusjohtimet (vihreän keltainen eristys) on asennettu suojakiskoon. Pultattaessa varmista, että käytät aluslevyjä tai jos tarvittavia kontakteja ei saavuteta.
 • On syytä muistaa, että on parempi olla suorittamatta edellä mainittua menettelyä ilman sähkö- ja sähkötekniikan alan tietämystä ja kokemusta.

  Yleisimmät virheet PEN-johtimen erottelussa

  Kun suoritat PEN-johtimen erottelun itse, on noudatettava tarkasti tämän prosessin oikeaa järjestystä. Kaikkien liitäntöjen luotettavien yhteyksien saavuttamiseksi käytä korkealaatuisia sähköisiä materiaaleja ja käytä luotettavaa työkalua, joka säästää aikaa.

  Yleisin virhe on liittää tulon nolla bussiin, joka toimii maadoituksena. OES: ssä on vastaava lauseke, joka osoittaa, että tulolähteen on oltava kytkettynä nolla-väylään eikä suojaavaan. Siksi työn jälkeen sinun on kiinnitettävä huomiota yhteyteen ja tarkistettava kaikki uudelleen.

  Hyppääjä käyttää usein mitä tahansa materiaalia, joka tuli käsivarren alle, eikä kiinnittänyt huomiota sen laatuun. Tällainen virhe johtaa pian tulipaloon ja tarvetta asentaa uusi sähköpaneeli. Et saa säästää sellaisissa tärkeissä asioissa kuin sähkö talossa tai asunnossa.

  Huonolaatuisen eristysnauhan käyttö voi olla myös vaarallista. Lyhytaikaisilla kuormilla nimellisarvojen yläpuolella tällainen sähköteippi voi sulaa ja kosketin pysyy avoimena. Mikä jo rikkoo sähköturvallisuutta ja lisää mahdollisuuksia oikosulkuun. Kaikissa sähkökäyttöisissä töissä on hyvä käyttää kutisteputkea.

  Kun työskentelet litteiden paneelien kanssa, usein löytyy paljon kierroksia. Tämä liitäntätapa on jo vanhentunut, sillä se antaa heikkolaatuisen kosketuksen, joka kuten alumiinin käyttäminen kuparin kanssa voi aiheuttaa tulipalon. Nyt on olemassa erityisiä hydraulisia puristimia, jotka mahdollistavat johtojen liittämisen hihojen avulla. Tällaisten tuotteiden kustannukset ovat korkeat, mutta yhteyden maksimaalinen laatu saavutetaan. Tällaisen työkalun puuttuessa on parasta käyttää pulttiliitoksia useilla aluslevyillä.

  Tapahtumat liikerakennuksen siirtämiseksi TN-C-S-järjestelmään

  Ei ole järkevää muuttaa koko talon TN-C-järjestelmää, sillä tässä on erityisiä palveluja. Toinen kysymys on, kun kyse on koko talon korjauksesta.

  Monikerroksisen rakennuksen sähköjärjestelmän uudelleenkäsittelymahdollisuudet:

  1. Riippumatta siitä, kuinka komea, mutta monen kerroksen rakennusten asukkaat mieluummin odottavat. Nyt maassa, liittovaltion tasolla, on ohjelmia pääoman korjaamiseen. Viranomaisilta, jotka vastaavat huoltoyrityksistä, voit selvittää, onko talo rivi vai ei, ja kun korjaukset on suunniteltu.
  2. Et voi odottaa suurta remonttia, vaan maksaa sähköverkkojen asentaman yrityksen palveluista. Tietenkin tämä menetelmä on erittäin kallis, koska yhtiö lanseeraa uusia rivejä, asentaa maadoituslaitteita ja asentaa uusia sähköpaneeleita. Mutta sähkötyön lisäksi yhtiö sitoutuu myös sääntelykehykseen, joka sitten riippumatonta kaikissa tapauksissa. Asukkaat voivat maksaa vain palveluista.
  3. On yhteistyövaihtoehto. Asukkaat tarjoavat pienemmän summan, mutta he auttavat aktiivisesti töitä. Valitettavasti monet yritykset eivät ole samaa mieltä tästä vaihtoehdosta, vaan haluavat tehdä kaiken omalla tavallaan.

  Jos yksikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei sovi sinulle, voit jakaa PEN-johdin itsenäisesti portaikon sähköpaneeliin. Samaan aikaan menot ovat paljon pienemmät kuin koko talon syöttökotelon asennuksessa. Jos teet itse työtä, mutta tarvitset vain tarvikkeita, joiden hinnat ovat nyt maltillisia.

  Uusissa

  Ammattimaisen verkkosivuston sähköinsinööreille

  Kuinka jakaa PEN-johdin PE- ja N-johtimiin oikein?

  On parempaa muotoilla uudelleen esimerkiksi kysymys: missä PEN-johdin kytketään oikein, kun vaihdetaan TN-C-järjestelmästä TN-C-S-järjestelmään PE- tai N-väylälle?

  Kuvassa näkyy esimerkki siitä, miten ei voi muodostaa yhteyttä. On nähtävissä, että vedenjakelulaitteessa on kaksi renkaaa N ja PE, jotka on yhdistetty toisiinsa. Virtaa toimitetaan kahdella nelijohtimisella kaapelilla. Kaksi PEN-johdinta on kytketty N-väylään.

  Ja vielä yksi esimerkki:

  PUE: n 7. painoksen kappaleen 1.7.135 mukaan. Kun nollapäästö- ja nollajännitelaitteet erotetaan sähköasennuksen mistä tahansa pisteestä lähtien, ei ole sallittua liittää niitä yli tämän kohdan energiaa jakautuneena. PEN-johtimen erottelukohdassa nollavas- taan ja nollapisteen johtimiin on tarpeen antaa erilliset puristimet tai renkaat liitettäville johtimille. Syöttöjännitteen PEN-johtimen on oltava kytkettynä nollakohtaisen PE-johtimen liittimeen tai väylään.

  Vastaus: Kun vaihdetaan TN-C-järjestelmästä TN-C-S PEN: hen, kytketään johdin PE-väylään. Renkaiden N ja PE välille asetetaan hyppyjä. Tämän lisäksi N: n ja PE: n liitto ei ole sallittua.

  Pe kynän johtimet

  Yrityksestä »Kysymyksiä ja vastauksia» Minkä väylän N tai PE on tarpeen kytkeä virtajohtimen PEN-johdin

  Kohdan 1.7.135 mukaisesti PEN-johdin on kytkettävä PE-väylään. PE-kiskon johtokyvyn on tässä tapauksessa vastattava N-väylän kautta virtaavan käyttövirran laskettua arvoa vesipaneelissa, joka on virta-tilassa DES: ltä. Tulopaneelin suojavaipat (PE) ja neutraalit (N) renkaat on yhdistetty kahteen paikkaan renkaiden reunoilla (ottaen huomioon virran kulku PE-väylän molempien vartta pitkin PEN-johtimen liitäntäkohdasta siihen).

  Se ei sulje pois mahdollisuutta suorittaa erityistä syöttölaitetta DES: stä, joka koostuu PEN-renkaan segmentistä, joka on jaettu PE- ja N-renkaisiin, jotka sitten kiinnitetään tulopaneelin vastaaviin renkaisiin. On myös mahdollista suorittaa tällainen laite DES: ssä. Jos DES: n kaapeli ei ole paikallaan, joka täyttää kaikki kiinteät sähköjohdotusvaatimukset, PEN-johtimen erottaminen PE- ja N-johtimiin olisi tehtävä DES: ssä ja sen virtajohdosta 5-ydininen (lauseke 1.7.131 ПЭЭ).

  Linkki sääntelykehykseen:

  Ero sähköjohdotuksen ja huoneistojen välillä

  Hei, rakkaat elektrobiz.ru-lukijat. Tänään puhumme siitä, mikä ero on mökin ja huoneiston johdotuksen välillä, oppi mitä PEN-kapellimestari on. Posti on pieni, mutta siinä on myös tietoja siitä, miksi keskityin yksityisten talojen ja mökkien johdotukseen. Myös hyödyllisiä neuvoja ja uutisia.

  Aloitetaan uutisista. Seuraava artikkeli julkistetaan maratonin ristisanatehtäväpeleistä. Osallistujat, jotka lähettävät avainsanan nopeammin, saavat pisteitä. Voittaa ne osallistujat, jotka pisteet lisäävät pisteitä. Odota viestiä, suosittelen sinua tilaamaan uutiset sähköpostitse. joten:

  Laitteen johdotuksen mökin ja huoneistojen välinen ero. PEN-johdin

  Asunnon laitejohdotuksen tärkein ominaisuus on se, että on lähes mahdotonta järjestää paikallinen uudelleenmittaus. Myöskään ei ole yhteistä halkaistu PEN-lanka jakautumalla kaikkialle.

  Mikä on PEN Explorer?

  Jos kaksi johdinta kulkee tangosta taloon, yksi niistä on L-vaihe ja toinen on PEN-kapellimestari.

  PEN - yhdistetty nolla ja nolla suojausjohtimet.

  N - nollajohtimen (neutraali).

  PE - suojakaide (nolla suojaava, maadoitus, potentiaalintasaus)

  N + PE = PEN. Ne on kytketty muuntaja-asemalle TP. Käytetään maadoitusjärjestelmissä TN-C.

  Pian kirjoitan viestin aiheesta "maadoitusjärjestelmä", tilata uutiset, niin että et menetä.

  Venäjällä sijaitsevissa kerrostaloissa pääsynjohtimissa on tyypillisesti neljä johdinta: PEN, L1, L2, L3.

  Tämä viittaa siihen, että veden jakelulaitteessa - I LIE ei ole jaettu rakennuksessa.

  "Grounding" -konseptia ei voida hyväksyä huoneistolle. PEN-johtimen jakaminen litteälle paneelille on kielletty. Kun asuntoa korjataan, ei ole suositeltavaa toteuttaa täydellisesti tasausjärjestelmää SUP. Eli teemme kolmiosainen johdotus, mutta emme liitä kolmas lanka, jätämme sen vain tulevaisuuteen. Ihmisten suojaamiseksi sähköiskuilta käytetään suojaavaa sammutuslaitetta - RCD.

  Yksityisessä talossa, mökissä, riittää yksinkertaisesti järjestämään maadoitusjärjestelmä, mutta on välttämätöntä suojata vaiheet ylijännitteeltä ja salamaniskuilta. Tässä tapauksessa tarvitset "tulen" ja valikoivan turvalaitteen. Nollajohtimen PEN jakaminen ei ole ongelma, ja se olisi tehtävä kaikkialla.

  Kaikesta tästä seuraa, että laite johdetaan yksityiseen taloon tai mökkiin, joka on monimutkaisempi kuin huoneistossa. Keskitymme enemmän tähän.

  Hyödyllisiä neuvoja:

  Vaihdamme huoneen tilavuutta lampuilla.
  Jos haluat, että katto näyttää korkeammalta, aseta valot siihen. Jos päinvastoin on tarpeen laskea katto, valo tulee suunnata huoneen seinämiin.

  Nyt tiedät, millainen ero mökin ja huoneiston sähköjohtojen välillä on, mitä PEN-kapellimestari on ja milloin maraton alkaa. Pysy yhteydessä.