Läpikytkimen kytkentäkaavio

 • Lämmitys

Julkaisupäivä: 18. helmikuuta 2015.

Valonohjaus kahdesta paikasta ei ole uusi idea, mutta sitä käytetään aktiivisesti nykypäivinä. Sen käyttöönottoa käytetään kytkimien kautta.

Mikä on ero ohikytkimen ja perinteisen kytkimen välillä?

Jos katsot läpikulkukytkintä sivulta, et löydä mitään ulkoisia eroja. Näiden kytkimien ja yksinkertaisten välinen välttämätön ja ainoa ero on niiden suunnittelussa.

Tavanomaisessa yhden napaisessa yhden avaimen kytkimessä on kaksi kontaktiota, kiinteä ja liikuteltava. Liikkuva kosketin käynnistetään näppäimellä, jota painelemme kädellä ja suljetaan kiinteällä kontaktilla. Tämä sulkee sähköpiirin ja syöttöjännitteen lamppuun. On myös olemassa bipolaaristen yksitoimisten kytkinlaitteiden malleja, jotka toimivat pääasiassa edellisen toiminnon kanssa. Sen ero on se, että lamppuun menevä nollajohto menee samaan tapaan kuin vaihejohto. Tämä tapahtuu turvallisuuden parantamiseksi.

Kuva 1. Kaavio yksivaiheisen ja kaksinapainen yhden avaimen kytkimen kaaviosta

Jatkuva kytkimellä on kaksi kiinteää ja yksi liikkuva kosketin. Liikkuva kosketin on aina kiinni yhdellä kiinteästä. Kun painat jotain näppäintä ja siirrät sen yhdestä asennosta, esimerkiksi "off" toiseen asentoon - "on", liikkuva kosketin muuttaa myös asentoaan, avautuu suljetulla kontaktilla ja sulkeutuu auki. Toisin sanoen silmukkakytkimessä ei ole "off" -asentoa ja se ei toimi kytkimenä vaan kytkiminä. Siksi teknisessä kirjallisuudessa ja valmistajien luetteloissa sitä kutsutaan oikein kytkimeksi. Esimerkiksi: "monopolaarinen yhden painikkeen kytkin kahteen suuntaan". Pidä tämä mielessä, kun ostat kytkimet ohjauspiirin kokoamiseksi kahdesta paikasta.

Yhden napaisen kytkimen lisäksi on olemassa kaksoisnapainen ja jopa kolmivaiheinen kytkin.
Tämän artikkelin ymmärtämisen helpottamiseksi käytämme ilmaisua ei kytkin, vaan läpikulkuvalitsin, koska sitä käytetään yleisemmin ihmisten keskuudessa.

Missä vastaavanlainen valaistusjärjestelmä toimii?

Yleisimmin valittua valaistuksen valvontajärjestelmää käytetään julkisissa ja teollisissa tiloissa, nimittäin pitkien käytävien, tunneleiden, kävelytilojen, eli huoneiden, joissa on kaksi ovea, jotka toimivat samoin sisäänkäynnin ja uloskäynnin yhteydessä, portaiden ja muiden paikkojen päällä. Kaikissa näissä tapauksissa läpiviennit asennetaan ovien vieressä.

Jos puhumme asuinkerrostaloista, kytkimien asennuspaikka voi olla esimerkiksi huoneen sisäänkäyntiovet ja seinällä yöpöydän vieressä oleva paikka. Tällöin huoneeseen saapuva henkilö kytkee valon päälle painamalla oven vieressä olevaa läpikulkukytkintä ja sängyllä istuu nousematta ylöspäin, jolloin se voidaan kääntää pois sängyn vieressä olevan toisen kulkukytkimen avulla.

Ohjauksen kautta tapahtuvien kytkimien avulla on mahdollista ohjata sekä yhtä lamppua tai lamppua että ryhmää. Kussakin tapauksessa käytetään erilaisia ​​läpikulkukytkimiä (yksi-, kaksi- ja kolmipainike). Tärkein tavoite, jota henkilö pyrkii asennettaessa tällaisia ​​kytkimiä on kätevyys valaistuksen ohjaamiseen ja sähkön kustannusten vähentämiseen.

Yhden avaimen kytkentä

Kuvio 2 esittää kaaviomaisesti silmukkakytkinten kytkennän, joka on suunniteltu ohjaamaan yhden lampun tai yhden lamppuryhmän kahdesta paikasta kaukana toisistaan. Kuten luultavasti ymmärrätte, että yksinapaisella läpikulkukytkimellä on kaksi kiinteää ja yhtä vaihtokosketinta. Yhdelle kytkimiin on kytketty syöttöjännite. Toisen kytkimen vaihtokosketin on kytketty lamppuin, ja valaisimet puolestaan ​​on kytketty syöttöverkon neutraaliin johtimeen. Ensimmäisen kytkimen kiinteät koskettimet on kytketty kahdella erillisellä johtimella toisen kytkimen kahden kiinteän koskettimen kanssa.

Kuva 2. Piirin kaavio yhdestä napasta, yhdestä avaimesta, läpikytkimen katkaisinkytkimestä

Kaaviossa molempien kytkimien vaihtokoskettimien sijainti on sama, mikä vastaa esimerkiksi niiden avainten laskeutumista. Sähköpiiri on auki. Jos painamme ensimmäisen kytkimen näppäintä ja siirrämme se kohotettuun asentoon, myös tämän kytkimen vaihtokosketin muuttaa sen asentoa ja sulkee sähköpiirin. Sähkövirta kulkee virtapiirin läpi (virran suunta on merkitty nuolilla) ja lamppu alkaa hehkua. Jos painat nyt toisen kytkimen näppäintä ja muutat sen asentoa, piiri taas on auki ja lamppu sammuu.

Kuviossa 3 on esitetty silmukkakytkimien kytkentäkaaviota, jotta saadaan näkyvämpi visuaalinen esitys johtimien kytkemisestä. Vihreä ympyrä ei ole vain liitäntärasia, jonka sisällä johdot on kytketty. Kruglyashki laatikon sisällä, se on juotosjohdot, jotka on tehty kiertyneinä hitsaamalla, jotka on kiristetty itsestään kiristämällä eristyskorkilla, jotka on kytketty liittimillä tai ruuviyhteydellä. Kaikki muu on mielestäni ymmärrettävää.

Kuva 3. Kytkentäkaavio yhdestä napaisesta yhden painikkeen kytkimestä

Seuraavassa kuvassa 4 esitetään laitteen ja johdotuksen asettelu. Johtojen kytkentä tapahtuu tässä tapauksessa kahdessa kytkentälaatikossa 1, jotka on asennettu läpikytkimen 3 yläpuolelle. Tämä tehdään johtimien säästämiseksi. Yhden kytkentärasian asentamisen ja piirin kokoonpanon yhteydessä, lisäksi laatikosta lähimpään kytkimeen meidän pitäisi asettaa kaksi uutta johdinta. Jos virtajohdot toimitettiin lampun 2 puolelta, kaikki liitännät voitaisiin tehdä yhdessä laatikossa ilman ylimääräisiä johdinkustannuksia.

Tässä: L - lineaarinen (vaihe) lanka; N - nollajohto; PE - maajohto.

Kuva 4. Esimerkki valaistuksen säätöjärjestelmän toteuttamisesta kahdesta paikasta käyttäen yksinapaisia ​​yhden työntökytkimiä

Paremman käsityksen lukemisesta suosittelen sinua katsomaan seuraavaa videota:

Kaksipainikytkimen kytkeminen

Bipolaarisen kahden painikkeen painikkeen kytkin on piirin sähköpatterin kaltainen kuin yhden napaisen yksittäisen painikkeen kytkin. Ero on siinä, että toiseen kontaktiin (yksi matkaviestin ja kaksi kiinteää yhteyttä) on rakennettu yhteen tapaukseen. Ulkopuolella kaksoisavain on samanlainen kuin tavallinen kaksinkertainen.

Kahden painikkeen painalluskytkimien tarkoitus on jakaa yksi suuri ryhmä valaisimia tai valaisimia kahteen ryhmään. Toisin sanoen heidän työnsä on samanlainen kuin olohuoneeseen asennetun perinteisen kaksoiskytkimen työ, joka on suunniteltu käynnistämään suuren kauniin kattokruunun lamput.

Kaksois-gang-kytkimen kytkentä tehdään kuviossa 5 esitetyn piirikaavion mukaisesti. Virtojen suunnat on merkitty nuolilla.

Kuva 5. Kaaviokytkentä kaksipainikytkimestä

Kuva 6. Kytkentäkaavio kaksinapaisten kaksoispainikkeiden läpikytkimien kytkentää varten

Valonohjaus kolmella istuimella ja paljon muuta

On olemassa tapauksia, joissa on välttämätöntä kytkeä valo huoneeseen, joka ei ole yhdestä tai kahdesta paikasta vaan kolmesta, neljästä tai useammasta. Tällaisen järjestelmän toteuttamiseksi valmistajat tekevät välikytkimiä (kytkimiä). Esimerkki kolmesta paikasta koostuvasta ohjausjärjestelmästä on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Kaavio bipolaarisen kahden napin läpikulun ja välikytkinten liitännästä

Kuten kaaviosta voidaan nähdä, välikytkimellä on neljä kiinteää ja kaksi liikkuvaa kosketinta. Kun näppäintä painetaan, liikkuvat koskettimet siirtyvät samanaikaisesti yhdestä kiinteästä yhteydestä toiseen.

Kuva 8. Kytkentäkaavio yhdestä napaisesta yksituppapainikkeesta ja välikytkimestä

Jotta voisit kytkeä valon päälle ja pois päältä esimerkiksi neljästä paikasta, asenna toinen välikytkin. Se sijoitetaan yhden läpikulkukytkimen ja olemassa olevan välikytkimen väliin. Analogisesti voit lisätä ohjauspisteiden määrää mihin tahansa arvoon.

Kuva 9. Kaaviokuva valaistuksen ohjauksesta viidestä paikasta

Läpikulkukytkimen liittäminen: jäsentämissuunnitelmat ja vaiheittaiset yhteydenottoohjeet

Läpikulkukytkin - tämäntyyppisen sähkölaitteen nimi on jo todellinen. Laitteet kuuluvat perinteisten kotitalouskytkinten perheeseen, joka on tuttu kaikille asuinkiinteistöjen omistajille.

Itse asiassa laitteiden suunnittelu näyttää perinteiseltä suorituskyvyltä. Ainoa ero on silmukkakytkimen kytkeminen, jonka kontaktiryhmän piiri on hieman erilainen.

Läpivientikytkimet

Tämän tyyppisten laitteiden mukavuus ja käytännöllisyys ovat ilmeisiä. Tällaisilla kommunikaattoreilla varustettuja sähköverkkoja käytetään tehokkaammin, koska lopulta energiansäästöä todella noudatetaan.

Esimerkiksi sisäänkäynnin pitkän käytävän kautta valaistus kytkeytyy päälle ja tulosteesta sammuu. Tämä toiminto toteutuu vain kahdella käytävän eri päihin asennettujen laitteiden avulla.

Jos verrataan muotoa tavanomaisella päälle / pois laitteella, ero merkitään laitteiden työyhteystietojen lukumäärään. Yksinkertaisen kytkimen rakenne tarjoaa vain kahden kontaktin sulkemisen / avaamisen.

Johdotus läpikulkukytkimen liittämiseen edellyttää kolmen työviivan luomista, joista toinen on yhteinen ja kaksi muuta risteytystä. Siten on mahdollista ohjata sähköpiirin osaa eri pisteistä.

Yhden avaimen mallin toimintaperiaate

Oikeastaan ​​toiminnon periaate näyttää yksinkertaiselta ja suoralta. Ensimmäisessä asennossa rakenteessa olevat vaihtokoskettimet sulkevat yhden piirin segmentin ja avaavat toisen, ja toisessa asennossa siirtyminen koskettaa piiriä käänteisesti.

Jokaisen merkkikytkimen tapauksessa on aina kaavamainen kaavio sen kytkennästä. Käyttäjällä on esimerkiksi yksi avainlaite. On tarpeen sisällyttää se yhden lampun yksinkertaiseen ohjauspiiriin.

Jos viittaat sen kotelon sisältämän yhden painikkeen käyntikytkimen asennusjärjestelmään, käyttäjän toimenpiteet ovat seuraavat:

 1. Yhteinen linja on kytketty ensimmäiseen (C) -yhteyteen.
 2. Toisessa (P) ja kolmannessa (P) yhteydenpidevälin segmenteissä.
 3. Asenna kaksi laitetta aiemmin määritetyissä pisteissä.

Kaksi katkaisinkytkintä (P), jotka ovat identtisiä numeroina, on kytketty toisiinsa johtimilla. Ensimmäiset (yhteiset - yhteiset) koskettimet on kytketty - toinen vaihejohtimella, toinen "nolla" lampun kautta.

Piirin toiminta testataan seuraavasti:

 1. Piirin asennettu osa antaa jännitteen.
 2. Käännä ensimmäisen kytkimen näppäin "On" -tilaan.
 3. Valo syttyy.
 4. Seuraa toisen laitteen sijaintia.
 5. Vaihda toisen laitteen nykyinen avainasema.
 6. Valo sammuu.

Nyt, jos teet kaikki toiminnot päinvastaisessa järjestyksessä, valaistusjärjestelmän vaikutus on sama. Tämä on piirin normaali toiminta.

Kuinka tehdä todellinen asennus

Ennen asunnon (tai muun) läpikytkimen asennuksen aloittamista on suositeltavaa piirtää kytkentäkaavio, jotain tällaista:

Virta syötetään piiriosaan, jossa läpikytkimet ovat pääsääntöisesti vakiolukitusrasian kautta. Näin ollen asennuksen ensimmäinen vaihe on liitäntälaatikon optimaalisen paikan valinta, sen asennus ja sähköjohdotus. Kaapeli laatikossa kolmijohdin (vaihe-nolla-maahan).

Liitäntäkotelon asennuksen lisäksi on luonnollista tarve valmistaa aukkoja läpikytkimien alustan asennusta varten. He myös valitsevat käteviin paikkoihin. Yleensä asennettuihin laitteisiin oviaukkojen vieressä.

Valmisteluasennusten valmistuttua jatka laimennettujen johtorivien liittämistä. Ensimmäinen on kytketty mihin tahansa kytkimiin, sen 1 lähtöön (vaihejohto).

Seuraavaksi johdetaan johtimien liittäminen kääntöliittimien väliin. Viimeinen nollavirta on kytketty toisen kytkimen jäljelle jäävään ensimmäiseen kosketukseen. Jäähdyttimen jännite on edelleen kytkettynä (käännä katkaisija) ja testaa kokoonpano oikein.

Ristikkorakenteet

Laitteiden muutos - ristikytkimet. Rakenteellisesti ne ovat laitteita, joissa on neljä kosketinta. Niiden päätavoite on avustaa lampun ja muiden laitteiden kytkentäpiirien suunnittelussa kolmesta tai useammasta ohjauspisteestä.

Samaan aikaan tällaisten järjestelmien toteuttamiseen osallistuvat ristimallien rakenteeseen, sen on käytettävä tavallisia läpikulkukytkimiä. Piirin toteutus sisältää ristiversiot johdonmukaisesti tavallisen läpikulkukytkimen parin välillä. Ristimallilla on sisääntuloliittimet ja parin lähtöliittimet.

Tuotteita ulkoiselle (pinta-asennukselle) ja laitteille, joita käytetään piiloverkkojen yhteydessä. Kuormitettavuus on laaja valinta, ja väri- ja muotoilu ei myöskään rajoita käyttäjien tarpeita.

Piirilevyt käytännön käyttöön

Yleisimmin käytettyjä järjestelmiä, joissa on yhteys laitteen läpi, ovat periaatteessa järjestelmiä yhden, kahden ja kolmen avaimen laitteille. Yhden avaimen vaihtoehtoa käsiteltiin edellä.

Katsotaan siis, mitä askel askeleelta käsin näyttää siltä, ​​miten kaksipainikkeinen laite liitetään.

 1. Järjestelmän asennus on kaavamainen.
 2. Tehdä töitä Kazakstanin tasavallan ja Podrozitnitsin asennuksesta.
 3. Asenna tarvittava määrä valoryhmiä.
 4. Aseta verkko huomioivalla vaihe-, nolla-, maadoitusjohtimien liitäntä.
 5. Liitä laimennetut johtimet järjestelmän mukaan.

Huomiota olisi kiinnitettävä paitsi puhtaan sähköasennustyön lisäksi myös teknisen suunnitelman työhön. Esimerkiksi, on suositeltavaa kiinnittää paljon huomiota asentamiseen podrozetnits.

Nämä elementit on kiinnitettävä tiukasti seinään, jotta ne tulevaisuudessa tarjoavat laitteille vähemmän luotettavia kiinnittimiä.

Kolmipistekytkentäpiiri

Tämän ratkaisun toteuttaminen perustuu siihen, että luodaan järjestelmä, jonka avulla voit hallita kolmea etäisyyttä erottamaa valoa ryhmää. Elementtikanta on kolme laitetta, joista kaksi on kaksi avaimen läpikulkuja ja toinen on risti.

Erityinen yhteysohje tässä tapauksessa näyttää tältä:

 1. Johdotus ja pinout-järjestelmä luodaan.
 2. Jakelulaatikon ja alikansiolevyjen asennus on käynnissä.
 3. Kolmivaiheiset sähkökaapelit, 4 kpl.
 4. Johdotus tehdään - yhteys järjestelmän mukaan.

Tämä mahdollisuus luoda tietoliikenneverkko näyttää hieman monimutkaiselta. Kuten kaapelinhallinnassa onkin selvää, sinun on käsiteltävä yhteensä 12 johtimella. 6 johdinta on kytkettävä tavallisiin silmukkakytkimiin, kun taas ristikytkimeen on liitettävä 8 johdinta.

Vaiheviiva on kytketty minkä tahansa kahden painikekytkimen yhteiseen liittimeen. Toisen kaksoisavainkytkimen yhteisellä rivillä liitetään valojoukon rivi. Jäljelle jäävät johtimet on kytketty yhteystietoihin kaavakuvan mukaan.

Kosketa kytkinmalleja

Markkinoilla olevien näppäimistöjen ja vipuvarsimuutosten lisäksi on olemassa mittareita aistiharjoituksista. Itse asiassa laitteen toiminnot ovat samat, mutta toiminnan ja suunnittelun periaate on hieman erilainen.

Kosketusherkkiä kytkimiä on kaksi tyyppiä:

 1. Aistinvaraiset suorat toimet.
 2. Kosketa himmentimillä.

Ensimmäiset toimivat suoraa, selkeää kosketusta varten sormenpäilläsi lyhyen kosketuksen laitteen lasipaneeliin. Eli vain virtakytkin on voimassa tässä versiossa. Toinen rakentava vaihtoehto (himmennin) mahdollistaa ja sammuttaa lampun kirkkauden tasaisen säädön.

Työskentely näiden laitteiden kanssa vaatii saman kosketuksen sormella, jota seuraa sormenpäiden pitäminen lasissa, kunnes haluttu valaistus on saavutettu.

Anturilaitteiden kaavio eroaa toisista suunnitelluista laitteista siten, että siinä on yksi yhteinen (vaihe) -liitin (L), kaksi vaihdetta (L1, L2) ja yksi "COM" -terminaali.

"COM" -kytkintä käytetään kytkimien väliseen kommunikointiin monimutkaisten piireiden rakentamisessa. Esimerkiksi, kun hallitaan kolme tai useampia pisteitä useilla valaistusvyöhykkeillä. Tällöin yhden valovyöhykkeen sallittu kuormitusteho on enintään 1 kW.

Ohjausjärjestelmän yksinkertainen organisointi yhden anturilaitteen kanssa on seuraava:

 1. Vaiheviiva on kytketty L-liittimeen.
 2. Linja "L1" muodostaa yhden valaistusvyöhykkeen.
 3. Rivi "L2" muodostaa toisen valaistusvyöhykkeen.

Jos laitteiden ryhmää käytetään, laitteiden (L) vaihekoskettimet on kytketty rinnakkain sekä "COM" -liittimet, jotka on kytketty toisiinsa. Kaikki muut päätelaitteet kytkeytyvät pois päältä vakiona riippuen kytkettyjen valoalueiden lukumäärästä.

Koskettimien ohjelmointi

Jotta kosketuslaitteet toimisivat oikein, ne on ohjelmoitava. Itse asiassa puhumme kaikkien ryhmän kytkinten synkronoinnista. Ohjelmointi suoritetaan sekvenssillä:

 1. Kosketa anturia 5 sekunnin ajan. ennen äänimerkkiä (tai LED vilkkuu).
 2. Äänimerkin jälkeen irrota kosketus ja siirry seuraavaan laitteeseen.
 3. Kosketa toisen laitteen anturia.
 4. Jos etupaneelin LED-valo reagoi lyhyillä vilkkuilla, onnistui.
 5. Peruuta synkronointi - kosketa anturia 10 sekunnin ajan.

Anturimalleissa on joitain asennuksen rajoituksia.

Esimerkiksi suurin sallittu etäisyys kytkimestä kytkimelle olisi oltava vähintään 30 m.

Hyödyllinen video aiheesta

Teoreettiset tiedot siitä, miten asennus tapahtuu kytkentähuoneessa:

Nämä ovat vakavasti muokatut sähkökomponentit, jotka ovat tuttuja kaikille sähkökytkimille. Nyt se ei enää ole pelkästään kytkimiä, jotka on ruuvattu kattokruunuihin. Näitä laitteita voidaan käyttää muiden kohteiden hallintaan. Esimerkiksi työn tekeminen verhoiden nostamiseksi ja laskemiseksi asunnon ikkunoissa.

Läpikulkukytkimet: liitäntä- ja asennusominaisuudet

Kytkinten kautta on mahdollista valvoa yhtä valaisinlaitteiden mallia (lamppu, kattokruunu, lattiavalaisin) useista huoneista, ja tämä voidaan tehdä samanaikaisesti. On tärkeää tietää, miten kytkin kytketään niin, että kaikki valot toimivat kunnolla. Voit tehdä tämän käyttämällä sopivia järjestelmiä.

Läpikytkinten ominaisuudet

Siirtyy läpi kulkuneuvoon - välttämätön vaihtoehto yksityisissä kodeissa, joiden suunnittelussa on useita huoneita eri kerroksissa. Vastaavat yhteydenpitojärjestelmät voidaan valita suurille asuntoille, laitoksille, joilla on käytävän tyyppinen ulkoasu. Tällaisten vaihtoehtojen etuja ovat paitsi mukavuus myös kyky vähentää kulutetun sähkön määrää: valo on vain silloin, kun sitä tarvitaan. Muissa huoneissa valaistus ei ole mukana, eikä energiaa kuluteta.

Silmukkakytkimien kytkentä kytkentärasiaan

Kytkinten kautta eroavat vakiomalleista seuraavissa ominaisuuksissa:

 • Niiden rakenne tarjoaa kolme kontakteja, toisin kuin tyypilliset mallit, joissa on kaksi kontakteja
 • Laitteen avulla voit nopeasti vaihtaa "vaihe" toiseen tai kolmanteen kosketukseen ensimmäisestä.

Se on tärkeää! Valonlähteen toiminnot, vastaavassa järjestelmässä, voivat suorittaa luminoivaa, LEDiä, energiansäästöä ja muita valaisimia. On huomionarvoista, että järjestelmää voidaan käyttää osana lähes kaikentyyppisiä liitäntäkuormia, jota ohjataan huoneen eri osista.

Jakeluryhmä vaihtaa kauttakulkua

Liitäntäkaavio: 2 paikkaa

Niille, jotka ovat kiinnostuneita silmukkakytkimen kytkemisestä, kytkentäkaavio kahdesta paikasta on erityisen hyödyllinen. Itse asiassa prosessi ei käytännössä ole eroa samanlaisesta järjestelmästä, joka toimii vakiotyyppisen katkaisijan suhteen. Tärkeimmät erot ovat seuraavat:

 • Yhteystyypin terminaalien kokonaismäärä
 • Niiden johtojen määrä, joiden on johdettava laitteisiin.

Tärkeää: kytkin kytketään kolmella johtimella ja samalla määrällä liittimiä. Tarvitset langan, jossa on kolme johtimia, jotka sinun on varovasti venytettävä kytkimelle jakolaatikon suuntaan.

Kytkentäryhmän ohjauspiiri kahden elementin kautta

Tämän kytkentäkaavion puitteissa käytetään jakelulaatikkoa, ja käytetään myös kaksivaihekytkimiä. Laatikossa, kuten edellä on jo todettu, pitäisi johtaa johdot, jotka johtavat kattokruunuista tai muista lampuista. Kytkimestä vedettiin johtimet kolmella johtimella. Kytkimen kytkeminen piirin läpi kahdella paikalla edellyttää vaihejohtimen käyttöä. On suositeltavaa seurata työt seuraavassa järjestyksessä:

 • Päätelaitteen laatikosta vaihejohto vedetään kosketintotuloalueelle ensimmäisellä kytkimellä
 • Yhteyshenkilöt on kiinnitetty johtimiin, jotka vedetään muista vastaavista koskettimista toisen kytkimen rakenteessa
 • Toisen kytkimen tuloliitäntä on kytketty lattiavalaisimeen, seinävalaisimeen tai muuhun huoneeseen asennettuun lamppuun
 • Jäljelle jäävä lanka on kiinnitetty nollaan, ja tämä on tehtävä suoraan.

Se on tärkeää! Valittavan johdon poikkipinta on valittava kolmella johtimella keskittyen valaistuslaitteiden tehoon. Jos haluat kytkeä useita valaistusohjaimen osia, sinun on ostettava ristityyppisiä kytkimiä. Tällöin jatkuvan kytkimen kytkentäpiiri ei toimi, koska useita kontakteja käytetään, ja johtimessa on oltava sopiva määrä lankoja.

Hallinnointi kahdesta paikasta, joissa on kaksi kuormaa

Kytkentäkaavio: 3 paikkaa

Tällöin valitaan vakiotyyppiset kytkimet. Ne asennetaan viimeiseen ja ensimmäiseen ohjausosaan. Niiden, jotka haluavat tietää tämän tyyppisen silmukkakytkimen muodostamisen, pitäisi olla selvät. Se on hieman monimutkaisempi kuin yhteyspaikka kolmesta paikasta, mutta on mahdollista ymmärtää sen erityispiirteet. Sen mukaan ristikytkimet olisi asennettava muille alueille, eli ei viimeisenä eikä ensimmäiseksi.

Kolmen läpikulkukytkimen kytkentäkaavio

Kiinnittimien ohjausosien määrä voi olla mikä tahansa. Heidän lukumääränsä määrää liitännän monimutkaisuuden jakelulaatikossa, koska se tuo paljon enemmän johtoja. Tällöin ne vaativat asianmukaista ja asianmukaista merkintää. Muuten on olemassa vaara, että johdot eivät ymmärrä.

Katkaisinkytkimen asennus, jonka piiri ei eroa monimutkaisuudessa, suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • Kaksi lähtöyhteyttä, jotka sijaitsevat ensimmäisen kytkimen alueella, on kiinnitetty niille johtoille, jotka johtavat pariin seuraavan poikkileikkauselementin syöttöön. Tämä vaihe toistetaan tarkasti, kunnes viimeinen elementti on kytketty.
 • Viimeisen elementin yhteinen kosketus toimitetaan lankaan, joka johtaa lamppuihin, valaisimiin, valaisiin
 • Vaiheen tyyppi johdin on kytketty koskettimeen tulok- sessa ensimmäisen kytkimen suunnittelussa
 • Lampun, lattiavalaisin tai muu valaisin toinen lanka kiinnitetään laatikon nolla-osaan.

Se on tärkeää! Jokaisen kulkutietelemän osalta sinun on johdettava johdin kolmella johtimella. Ristikot on varustettu neljällä johdolla.

Tärkeitä kohtia

Kytke virta päälle ja liitä se - vastaukset näihin kysymyksiin annetaan teorian, käytännön mukaan. Olisi ymmärrettävä selvästi, millä perusteella ehdotetut järjestelmät toimivat. Kussakin niistä on samat elementit:

 • Tyyppikytkimet läpikulun kautta;
 • box;
 • Johdot on tietyissä vaiheissa korvattu kaapeleilla;
 • Lamput.

Ensimmäistä järjestelmää pidetään yksinkertaisimpana. On helppo ymmärtää silmukkakytkimen tekeminen: neutraali johdin johtaa sähkönlähteestä valaistuslaitteisiin. Lisäksi se sopii laatikkoon. Vaihejohdin sijoitetaan myös siihen, mutta johtaa sen suoraan kosketukseen. Kaikki yhteystiedot ovat yhteydessä toisiinsa. Vaiheeseen tulee yhteinen kontakti. Toinen järjestelmä on hieman monimutkaisempi, mutta se on todella kätevä.

Läpikytkimen yksinkertainen kytkentäkaavio

Kytkinten asennus suoritetaan samanaikaisesti laatikon asennuksen kanssa, jossa kaapelit ovat peräisin kaikista sähkön lähteistä. Ruutuun ne ovat kytkettyjä, valittua ohjelmaa ohjaavat. On tärkeää muistaa, että asennuspaikka on valittava oikein kaapeleiden ominaisuuksien ja niiden pituuden mukaan.

Läpivienti: Laitteen kytkentäkaavio eri paikoista

Valaistuslaitteiden käytön mukavuuteen ja mukavuutta lisäämällä käytetään läpikytkintä: kytkentäkaavio kuvastaa visuaalisesti kytkinlaitteen toimintaperiaatetta. Sen avulla voit hallita huoneen valaistusta mistä tahansa pisteestä. Tuotteen suunnittelun ominaisuuksia ja asennusohjeita kuvataan yksityiskohtaisesti tässä artikkelissa.

Valokappaleiden hallinnan järjestämiseksi eri paikoista

Läpivientikytkimen rakenne ja toimintaperiaate

Kävelykytkimet on suunniteltu kytkemään päälle ja pois valaistus huoneen eri päistä tai portaiden lennosta. Tämä tarkoittaa sitä, että voit ottaa valon käyttöön esimerkiksi sisäänpääsyn yhteydessä ja sammuttaa sen - sen toisessa osassa. Tällainen toimintaperiaate voi merkittävästi säästää energiaa.

Kytkemällä valo eri paikoista ei ole vain erittäin kätevää, mutta voit myös säästää energiaa huomattavasti.

Sisäänkäynnin ulkonäkö ei poikkea tavanomaisesta. Sen etupuolella oleva liikuteltava paneeli näyttää myös ylös- ja alas-nuolet. Tavallisella kytkimellä on yksi tulo ja yksi lähtö. Sen sijaan syöttölaitteessa on yksi syöttö ja kaksi lähtöä. Tämä osoittaa, että virta ei riko, mutta se ohjataan mihin tahansa lähdöistä.

Huolimatta siitä, että kokeneet sähköasentajat pystyvät määrittämään silmänkytkimen, luotettavat valmistajat tuottavat laitteita, joissa on kaksoisliitäntä, kolmiväylä tai yksittäinen katkaisijapiiri, joka sijaitsee laitteen rungon alla.

Määritä, että ennen silmät on vain yksi ohituslaite, se on myös mahdollista tarkastettaessa liittimiä, joissa on kuparikoskettimet. Olisi oltava kolme. Varmista, että päätelaitteita ei sekoiteta keskenään, käytä yleismittaria. Laite asetetaan äänisignaalin tilaan ja soi sen tulo ja lähtö. Jos koskettamalla koskettamalla yleismittari lähettää signaalin, yhteys on läsnä tässä paikassa.

Verkon jakelujärjestelmä

Toinen ero yksinkertaisesta kytkimestä on kolmen ytimen kytkentälaitteen läsnäolo, eikä kahden ytimen kytkin tavalliseen tapaan. Tämä on eräänlainen kytkin, joka ohjaa jännitteen yhdestä kontaktista toiseen.

Läpikulkukytkimet on yleensä yhdistetty yhden valolähteen ohjaamiseksi. Jokainen syötetään nolla ja vaihe. Kytkimen asennon vaihtaminen vaihtaa piirin, joka saa lampun syttymään. Kun katkaiset ensimmäisen tai toisen johdotuksen kytkimen, vaihe avautuu ja kytkinparin kosketin on kiinni ja valo sammuu. Eli kun molemmissa laitteissa näppäimet ovat samassa asennossa, valo syttyy, sammuu eri tavoin.

Voit hallita valaistusta paitsi kahdesta paikkakunnasta, mutta myös kolmesta tai useammasta. Tätä varten kaksisuuntaisen läpikytkimen yleiseen kytkentäkaavioon on lisättävä yksi tai useampi ristikytkin.

Kytkimen asennuksen edut

Läpikytkimien avulla voit hallita huoneen valaistusta kahdesta tai useammasta paikasta, mikä on kiistatonta mukavuutta. Tämä on erityisen arvokasta useissa kerroksissa sijaitsevissa taloissa portaiden kanssa. Tässä voit asentaa ensimmäisen kytkimen ensimmäiseen kerrokseen ja seuraavaan toiseen, joka kytkee valon pohjaan ja sammuu yläosassa.

Erityisen tärkeä on kulkukytkinten käyttö portaiden valaistuksen ohjaamiseen.

Hyvä ratkaisu on asentaa yksi kytkin makuuhuoneen sisäänkäynnin ja toisen lähellä sängyn päätä, jonka avulla voit mennä, kytkeä valot päälle, valmistautua sänkyyn, makaamaan ja sammuttamaan valot. On myös suositeltavaa asentaa kytkimet talon tai asunnon sisäänkäynnille ja käytävän lopussa.

Hyvä neuvoja! Erikoisantureiden tai kytkimellä sisäänrakennetun ajastimen avulla on mahdollista järjestää automaattinen sammutus valolta poistuttaessa tietyn paikan.

Läpivientikytkimillä on merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin laitteisiin:

 • korkea luotettavuus ja toiminnan turvallisuus;
 • huoneen virransyöttö välittömästi sammutetaan mistä tahansa paikasta;
 • optimaalinen energiankulutus;
 • alhaiset kustannukset;
 • yksinkertainen asennus, joka ei edellytä asiantuntijoiden osallistumista;
 • ei monimutkaisia ​​asetuksia.

Kävelykytkinten läsnäolo mahdollistaa sen, että valot kytketään alareunaan yhdellä kytkimellä ja portaiden kiipeilyn jälkeen sammuta toinen

Kuinka tehdä läpikulkukytkimen tehdä se itse

Huolimatta siitä, että tavallisilla ja siirtokytkimillä on ensi silmäyksellä pieniä eroja, niiden kustannukset ovat merkittävästi erilaiset. Vaihto on mahdollista ostaa kautta 1,5-2 kertaa enemmän yksinkertaisesti yksinkertaisesti. Siksi monet käsityöläiset pyrkivät valmistamaan kytkinlaitteen itsenäisesti.

Yhden avaimen kytkemiseksi sinun on käytettävä tavallisia yhden ja kahden avaimen laitteita, jotka ovat samankokoisia ja valmistajia.

Hyvä neuvoja! Kun hankit kaksipainikkeisen kytkimen, jonka piiriä käytetään laitekoteloon, sinun on varmistettava, että se pystyy siirtämään liittimet paikoissa siten, että virtapiirin avaaminen ja sulkeminen varmistetaan toisistaan ​​riippumatta.

Prosessin yksinkertaisen kytkimen uudelleenkäsittely yhdyskäytävässä muodostuu seuraavista vaiheista:

 • avaimessa olevalla peittokytkimellä avain on varustettu kiinnikkeillä;
 • varovasti puristaa kytkimen ydintä;
 • rungon leikkeet painetaan kytkimen sisäisellä mekanismilla;
 • yksi liittimistä irrotetaan pistorasiasta;
 • asenna yksi kontakti toiselle;
 • liukukappale asennetaan koskettimiin;
 • keho menee takaisin.

Kävelykytkinten käyttö on kätevää, jos talossa on pitkät käytävät

Voit myös koota yhden kahden yksinkertaisen kytkimen. Ne on sijoitettava vierekkäin siten, että näppäimen yläosassa toimimalla yksi on päällä ja alaosassa - toinen. Avaimet liitetään levyyn, joka liimataan päälle. On välttämätöntä asentaa jumpperi kahden vierekkäisen koskettimen välille.

Läpikulkukytkimen kytkentäkaavio 2 paikkaa

Katkaisinkytkin kahdesta kohdasta suoritetaan kahdella yhden näppäimistön avulla, jotka toimivat vain pareittain. Jokaisella on yksi yhteyshenkilö sisäänkäynnillä ja pari uloskäynnissä.

Ennen kytkimen kytkemistä kytkimelle johdotuskaavio näyttää kaikki vaiheet, joten on tarpeen kytkeä virta pois päältä ohjauspaneelissa sijaitsevan sopivan kytkimen avulla. Tällöin on tarpeen tarkistaa myös jännitteen puuttuminen kytkimen kaikissa johdeissa. Tätä varten käytä erityistä ruuvimeisseliä.

Hyvä neuvoja! Vastaava testi olisi tehtävä paikoissa, joissa kytkinlaitteet on asennettu.

Tarvittavat työt: tasainen, risti- ja osoitinruuvitaltat, veitsi, sivureunat, taso, mittanauha ja rei'itys. Asennettaessa kytkimiä ja johdotuksia huoneen seiniin sinun on tehtävä vastaavat reiät ja lyönnit laitteen asettelun mukaan.

Toisin kuin perinteiset kytkimet, silmukkakytkimillä ei ole kahta, mutta kolmea kosketinta ja voi vaihtaa "vaihe" ensimmäisestä kontaktista toisen tai kolmannen

Se on tärkeää! Yksinkertaisen kytkimen sijasta ei ole mahdollista asentaa silmukkakytkintä.

Johtimet on sijoitettava vähintään 15 cm etäisyydelle katosta. Ne voidaan sijoittaa paitsi piilotettuun tapaan myös sijoittaa lokeroihin tai laatikoihin. Tällainen asennus mahdollistaa nopeat korjaustyöt kaapelin vaurioitumisen tapahtuessa. Johtimien päät on sijoitettava liitäntäkoteloihin, joissa kaikki liitännät tehdään myös kontaktoreilla.

Asennusohje 2-pisteen kautta: kytkentäkaavio

Kaikki kytkentälaitteiden asennusta koskevat toimet toteutetaan 2 kytkinlaitteiden kytkentäkaavion perusteella, jotka löytyvät Internetistä. Se poikkeaa perinteisten kytkinten asennuksesta, koska tavanomaisten kahden sijaan on kolme johdinta. Tässä tapauksessa kahta johdinta käytetään hyppääjänä kahden huoneen eri paikoissa sijaitsevien kytkimien välillä, ja kolmasosa käytetään vaiheen syöttämiseen.

Tällaisessa järjestelmässä valaistuksen lähteenä voidaan käyttää kaikentyyppisiä lamppuja - tavallisista hehkulampuista luminoivaa, energiaa säästävää ja LED-valoa

Viisi johdinta on asennettava kytkentärasiaan: virtakytkimellä, kolmella kytkimellä varustetulla kaapelilla ja valaisimelle suunnatulla pistokejohdolla. Kun rakennetaan yhteyspiiri yhdelle napinläpikytkimelle, käytetään kolmea ydinkaapelia. Lanka "nolla" ja maadoitus näkyvät suoraan valolähteessä. Virran syöttävän vaiheen ruskea lanka kulkee kytkimien kautta piirin mukaan ja tuotetaan valaisimelle.

Hyvä neuvoja! Jotta tulevaisuuden johdotusongelmia voidaan välttää, on suositeltavaa käyttää vähintään 2,5 mm2: n poikkileikkausta olevia kuparijohtoja.

Kytkimet on kytketty vaihejohtoon, ja nolla, joka kulkee kytkentärasian läpi, on suunnattu valaisinlaitteeseen. Kytkimen kautta tapahtuvan vaiheen kuluminen varmistaa lampun korjauksen ja huollon aikana turvallisuuden.

Silmukkakytkimen asentaminen koostuu seuraavista toimenpiteistä:

 • Johdinten päät puretaan eristeestä;
 • käyttämällä indikaattoria, sinun on määritettävä vaihejohto;
 • käämityksen avulla vaihejohtimen tulee olla kytkettynä johonkin ensimmäiseen kytkimeen (tässä käytetään valkoisia tai punaisia ​​johdotuksia);
 • johdin on kytketty kytkinten nollapäätteiden väliin;
 • toisen kytkimen erillisen johtimen liittäminen lamppuin;
 • jakeluverkossa lanka valaisimesta on kytketty neutraaliin johtimeen;

Kun asennat kävelytunnistimet itse, sinun on huolehdittava turvallisuudesta

Hyvä neuvoja! Jos kierre tehdään, ne on juotettava ja kääritettävä nauhalla.

Virtakatkaisin: kolmen tai useamman paikan kytkentäkaavio

Jos valaistuslaitteita on tarpeen hallita eri paikoista, sinun on toteutettava 3-pistekytkimen kytkentäpiiri. Tämä pätee korkeisiin rakennuksiin, suuriin eteihin ja pitkiä käytäviä, joissa on useita uloskäyntejä. Tätä varten tarvitaan kaksi perinteistä kytkintä, jotka tarvitsevat poikittaiskytkimen. Tällaisessa kytkinlaitteessa ei ole kolmea, mutta neljä kontaktiä: yksi tulopari ja kaksi lähtöä, jotka samanaikaisesti vaihtuvat. Voit tehdä tämän käyttämällä nelijohdettua kaapelia.

Kolmen läpikulkukytkimen kytkentäkaavio

Kytkentäkytkimien kytkentäkaaviossa, jossa on kolme sijaa ensimmäisellä ja viimeisellä pisteellä, käytetään perinteisiä kytkimiä, joiden välillä on ristikytkin.

Hyvä neuvoja! Koska liitäntäkotelon irrotus kussakin ylimääräisessä pisteessä liittyy suuri määrä johtimia, on suositeltavaa merkitä johtimet.

Kolmen paikan läpikytkimien kytkentäkaavio tulee esiin seuraavasti:

 • valaisimessa näkyy "nolla" ja maadoitus;
 • vaiheen yhdistäminen ensimmäisen läpikulkukytkimen tuloon;
 • käyttämällä johdot, ensimmäisen kytkimen lähtökoskettimet on kytketty ristikytkimen tuloliittimeen;
 • ristikytkimen ulostulojohtojen liittäminen toisen päätepisteen pariin toisen läpikulkukytkimen lähdössä;
 • toisen kytkimen lanka syötetään lamppuin;
 • toinen lanka, joka menee lampusta, tulee kytkentärasiaan "nollaan".

Aiheeseen liittyvä artikkeli:

Kuinka liittää pistorasia omiin käsiinsä. Kuvaus valmistelutoimenpiteistä ja asennustekniikasta. Sähkökäsittelyohjeet

Jos valaistuksen ohjaus on suunniteltu suuremmasta määrästä paikkoja, lisätään ylimääräisiä ristikytkimiä yleiseen kaavioon, jotka yhdistetään edellä mainitun periaatteen mukaisesti.

Kummallekin läpikulkukytkimelle syötetään kolmijohdinkaapeli, ja ristikytkinkytkimeen toimitetaan neljän ytimen kaapeli. Kaikissa kytkentäkaapeleissa on oltava sama poikkileikkaus. Kytkeillä, jotka toimivat normaalilla 6.10 ja 16A virralla, on oltava sama nimellisarvo. Visuaalisesti kolmen paikan läpivientikytkinten kytkentäkaavio on nähtävissä erikoistuneilla Internet-sivuilla.

Läpikulkukytkimen liittämismenetelmä ei eroa paljon tavanomaisen kytkimen kytkemisestä.

Kaksi-gang-läpikytkimen kytkentäkaavio

Kytkentäkytkinten avulla on mahdollista ohjata paitsi yksi lamppu myös useiden valaisimien ryhmä. Voit tehdä tämän yhdistämällä painonapitavien kaksoisnapainekytkimet. Jokaisella niistä on kuusi yhteydenottoa. Yhteiset johtimet määritetään samalla periaatteella kuin tavanomaisilla laitteilla, mutta useampia johdotuksia tarvitaan soittamaan.

Kahden läpikytkimen kytkentäkuvion ero on se, että se käyttää useampia johtimia. Vaihe syötetään molempien ensimmäisen kytkimen tuloihin. Toisen kytkimen kahdesta tulosta tulisi jättää kaksi lamppua. Jos valaistuksen ohjaus on järjestetty kolmelle tai useammalle pisteelle kullekin, on asennettava kaksi ristikytkintä, sillä ne ovat käytettävissä vain yhdellä näppäimistön painikkeella.

Kaksipainikytkimen kytkentäkaavio

Tällöin, kun käytetään kaksoisläpäisinkytkimiä ristikytkimien kytkemisen periaatteen mukaisesti, ensimmäisen kontaktinpari on yhdistettävä yhdeksi poikittaiskappaleeksi ja toinen toiselle. Tarvittaessa laitteet ovat toisiinsa yhteydessä. Molempien ristikytkentäliittimien ulostulon on oltava kytkettynä viimeiseen kahden avaimen sovittimeen.

Kuuluisia läpivirtauskytkinten valmistajia

Legrandilla on johtava asema sähkölaitteiden markkinoilla. Legrand-katkaisijoiden kysyntä johtuu tuotteen korkeasta laadusta, asennuksen helppoudesta, lisäkäytön helppoudesta, tyylikkäästä suunnittelusta ja joustavasta hinnoittelusta. Ainoa haittapuoli on tarve sovittaa asennuspaikka. Jos tuote ei ole samansuuntainen, se voi olla hankalaa asentaa, mikä suoritetaan Legrand-läpikytkimen kytkentäkaavion mukaisesti.

Legrand suoraan kytkinten kautta

Legrandin tytäryhtiö on kiinalainen yritys Lezard. Alkuperäisistä tuotemerkeistä on kuitenkin jäljellä vain tyylikäs muotoilu. Rakennuksen laatu on paljon pienempi johtuen alhaisista tuotantokustannuksista.

Yksi johtavista sähkötuotteiden valmistajista on Wessen, joka on osa Schneider Electricia. Kaikki tuotteet valmistetaan uusimmilla tekniikoilla nykyaikaisilla ulkomaisilla laitteilla ja täyttävät eurooppalaiset laatustandardit. Mallineissa on universaali tyylikäs muotoilu, jonka avulla voit asentaa kaikki elementit mihin tahansa sisätilaan. Wessen-kytkimien erottuva piirre on kyky korvata koristeellinen kehys irrottamatta laitetta.

Toinen ei vähemmän kuuluisa valmistaja on turkkiyhtiö Viko. Tuotteille on ominaista korkea laatu, luotettavuus ja kestävyys, sähköturvallisuuden ja eurooppalaisten laatustandardien vaatimukset. Laitteen valmistuksessa käytetään palosuojattua kestävää muovia, joka on suunniteltu suurelle määrälle työjaksoja.

Vaihdon läpijuoksu, toisin kuin tavallinen, kolme johdinta

Turkin brändi Makel tarjoaa korkealaatuisia, luotettavia, turvallisia ja tyylikkäitä tuotteita. Koska silmukka voidaan liittää ilman tarvetta aktivoida kytkentärasia, kytkimien asennus on helpompaa ja lisätoiminto on mukavampaa ja turvallisempaa.

Suosittu malli silmukkakytkimiä

Velage-sarjan vaihteen Legrand-kytkimet erottuvat tyylikkäästi ja vaihtelevat värivaihtoehtoja. Tässä on yksittäisiä ja kaksoisavaimia, joissa on pöly- ja kosteutta kestävä kerros. Osta kytkin voi olla 300 p.

Celiane-sarjaan kuuluvat tuotteet, joiden pyöreät avaimet on merkitty neliöön. Ne voivat olla kosketuksissa vivut tai hiljainen. Kytkinten kustannukset alkavat 700 s. Exclusive Celiane-mallistoa edustavat rajoitettu määrä manuaalisia malleista, bambusta, posliinista, kulta-, myrtti- ja muista materiaaleista valmistettuja kytkimiä. Kehykset tehdään yksinomaan tilauksesta. Tuotteen hinta alkaa 5,9 tuhatta ruplaa.

Väriratkaisut Celiane-sarjan kytkimiin

Suosituimmat Lezard-kytkinalueet ovat Demet, Mira ja Deriy. Tässä ovat palamattomasta polykarbonaatista valmistetut tuotteet, jotka täyttävät sähköturvallisuuden vaatimukset. Johtavalliset elementit on valmistettu fosforipronssista, jolle on ominaista korkea johtavuus ja alhainen kuumennus. Voit ostaa yhden avainkytkimen kautta 125 p.

W-sarjan W 59 -runko käyttää modulaarista periaatetta, jonka avulla voit asentaa 1-4 laitetta yhteen kehykseen vaakasuoraan tai pystysuoraan. Tuotteen hinta on 140 p. Niitä erottaa yksinkertainen muotoilu, mutta laadukkaat single- ja double pass-through-kytkimet Asfora-sarjasta, joka voidaan ostaa 450 pistettä.

Makelin suosituista sarjoista voidaan erottaa Defne ja Makel Mimoza. Kotelo on valmistettu laadukkaasta muovista, jossa on luotettava sisäinen mekanismi. Tuotteiden hinta alkaa 150 p.

Kun virtakytkin painetaan, painokytkimen siirrettävä kosketus siirtyy yhdestä kontaktiin toiseen, mikä luo edellytykset uudelle piireille tulevaisuudessa

Toimintoperiaatteella ja kytkentälaitteiden asennuksella ei ole merkittäviä vaikeuksia. Sinun on ensin tutkittava kytkentäkaavio ja noudatettava sähköturvallisuusmääräysten suosituksia, jotka mahdollistavat luotettavien ja turvallisten laitteiden asentamisen, mikä takaa talon valaistuslaitteiden kätevän ja mukavan hallinnan.

Miten kytkeä silmukkakytkin: videokytkentäkaavio

Läpikulkukytkimen yksityiskohtainen kytkentäkaavio, yksityiskohtainen läpivienti

Kytkentäkaavion kytkentäkaavio, monet kuuluvat aerobatics sähköasentajien luokkaan.

Itse asiassa jokainen, joka on valmis tekemään asennuksen alusta loppuun, pystyy tekemään kaiken tarvitsemasi on visuaalinen ja

yksityiskohtainen opas. Tällainen opas on esitetty tässä artikkelissa. Jotta ymmärtäisimme, miten kytkentäkytkinpiiri rakennetaan ja toteutetaan, analysoidaan sen asennus yksityiskohtaisesti alusta loppuun.

Kytkimen toimintaperiaate perustuu siihen, että pystyt hallitsemaan yhden huoneen valaistuksen kytkemistä päälle ja pois kahdesta paikasta. Antakaamme esimerkkinä, se voi olla jonkinlainen suuri kulkuhuone, kun se on tullut siihen, kytket valon yhdellä kytkimellä, kulkee sen läpi ja poistuu, sammutat valon toisen kytkimen avulla tai päinvastoin. Tästä esimerkistä saimme tietää, että läpikulkukytkin ei monien väärinkäsitysten vastaisesti voi toimia yhden mekanismin kanssa, mutta piirissä olisi oltava vähintään kaksi.

Menemme eteenpäin materiaalin tutkimiseen tässä asiassa.

Asennamme järjestelmän johdot ja asennuselementit

Asennus aloitetaan liitäntäkotelolla, me keräämme pian kaikki johdot ja sitten teemme niiden yhteyden.
Tarvitaan virtalähde, joka johdon ja suojauslaitteiden avulla syöttää sähkövirtaa kytkentärasiaan.
Kaikki sähköpiirit on suojattava oikosulkuvirroilta. Myös tämä virtapiiri on voitava kytkeä päälle tai pois päältä. Esimerkissämme kaikki nämä toiminnot suoritetaan yhdellä laitteella, bipolaarisella katkaisijalla.

Se on jo jännite, joten liitäntäkotelo on helppoa. Tätä varten sinun on suoritettava johdin katkaisijasta kytkentärasiaan.

On parempi jättää johtojen tarve liittämiseen 10-15 senttimetrin etäisyydelle, on helpompi liittää johdot ja liittää laite.
Seuraavaksi tarvitsemme kahta ala-näkymää (asennuslaseja), joihin asennamme kytkimet.

Aseta lanka ensimmäisestä kiinnitysholkista liitäntäkoteloon.

Sitten toisesta.

Järjestelmän viimeinen tarpeellinen yksityiskohta on valaistuselementti (lamppu, kattokruunu, kattokruunu), joka kytkeytyy päälle ja pois eri paikoista kytkimemme avulla. Esimerkissämme käytämme tähän tarkoitukseen perinteistä patruunaa, jossa on hehkulamppu, se näyttää piirturin valaistustyön mahdollisimman selkeästi.
Johda lanka vielä liittämään valaistuselementti.
Kaikki elementit ovat valmiita, mene niiden yhteyteen.

Kytkentäpiirielementtien liittäminen

Jatkamme purkaa kytkentäpiirin johdotuksen aiheen. Tässä vaiheessa meidän on yhdistettävä järjestelmän elementit.

Näitä ovat:

 • katkaisija
 • läpikulkukytkin - 2 kpl
 • hehkulamppu

Aloitetaan kytkemällä kytkentärasiaan kulkeva kaksinapaiset katkaisijohto. Valmista johdot ja irrota ulompi eristys.

Mittaamme tarvittavan johdon määrän liittämiseen, puhdistamme johdot ja yhdistämme. Yksityiskohtaisemmin tässä käsitellään bipolaarisen koneen liitäntää.

Ennen kuin kytket sähköjohtimet virtaa kuljettaviin koskettimiin ja liittimiin, vältä sähköiskun välttämiseksi, katkaise virta koko asuntotilasta. Olemme vakuuttuneita siitä, että jänniteindikaattorin avulla ei ole jännitettä ja vasta sen jälkeen aloitamme työn.

Kiinnitä huomiota johtojen väreihin, sininen nolla, valkoinen vaihe. Laitteen yläosassa ja pohjassa on oltava sama. Maajohto on keltainen vihreällä raidalla, esimerkissämme emme käytä sitä, eristämme sen ja siirrämme sen syrjään.

Siirry seuraavaksi yhteyskytkimiin. Irrota langan ulompi eristys.

Kytkimillämme on pistokekontaktit, jotta ne liittäisiin yhteen, tarvitset 1 senttimetrin jokaisen langan irrallisesta ytimestä. Kytkimen takana on yleensä johdotusliitäntä. Yläosassa oleva nuoli ilmaisee vaihejohdon sopivan tai lähtevän kosketuksen, ja alaosassa olevat nuolet ovat koskettimet, joille vaihe siirtyy kahden lähtevän johdon päälle.

Esimerkissämme vaihe on valkoinen. Liitämme sen alkuun sopivaan (lähtevä) yhteystietoon. Sininen ja keltainen vihreällä raidalla, kytke kytkentäkoskettimiin, joista toinen ei ole tärkeä.

Asennamme sen pohjalevyyn (asennuslasi).

Toinen kulkukytkin on kytketty samalla tavoin kuin ensimmäinen.

Kytkimet on asennettu. Lisätietoja sähköjohtojen muiden osien (pistorasiat, valokytkimet valoa tai valoa, kattokruunut ja valaisimet) avulla löydät täältä.

Siirry sähköpatruunan liitäntään. Puhdistamme myös johdot ja liitämme. Maadoitettua lankaa, keltaista vihreää raitaa ei käytetä, eristämme sen nauhalla ja siirretään sivulle. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää valaisinrungon maadoituksena, jos se on metallinen, tämä pätee erityisesti huoneissa, joissa on korkea kosteus.

Kaikki kohteet ovat valmiina ja kytkettyinä.

Johdot kytketään katkaisupiiriin

Laatikassamme on neljä johdinta, läpi ne uudelleen:

 • Alempi vasen - kytkin 1
 • Ala oikea - kytkin 2

Aloitetaan leikkaamalla syöttöjohto ja lanka, joka kulkee lamppuun, poista ulompi eristys.

Maadoitusjohtoja, keltaisia ​​vihreitä raitoja ei tarvita, joten eristämme ne välittömästi nauhalla.

Puhdistamme kaikki muut johdot, poistamme eristekerroksen, paljain ytimen tulisi olla 3,5-4 senttimetriä.

Poistamme tarpeettomat johdot liitäntärasian sisällä niin, että ne eivät häiritse meitä.

Yhdymme toisiinsa kiertämällä kaksi sinistä lankaa.

Valmista nyt johdot kytkimiin 1 ja 2. Poista ulompi eristys.

Täällä me tarvitsemme kaikkien kolmen langan. Puhdistamme 3,5-4 senttimetriä kussakin.

Yhdistämme valkoisen vaiheen virtajohdon yhteen kytkimen valkoisesta vaiheesta. Voit käyttää mitä tahansa valkoista lankaa kytkimenä 1 ja 2 ei ole väliä.

Kytkimen toinen jäljellä oleva valkoinen vaihejohto on kytketty valolampun valkoiseen vaihejohtoon.

Nyt yhdistämme kytkentäjohdot, vaihe siirtyy sinne. Kierrä kaksi keltaista johtoa yhteen.

Seuraavaksi kaksi sinistä.

Katkaisinpiiri on valmis.

Tarkistamme työn

Kierrä lamppu kasettiin.

Syöttöjännite katkaisijalle. Kytke se päälle (nosta vipua ylöspäin), virtapiiriin kohdistuva jännite.

Kytketään ensimmäinen läpikulkukytkin, kytkentäkaavio asetetaan toimintatilaan, valo palaa ja sammuta kaksi valokytkintä. Pyrimme vastakkaiseen suuntaan. Kaikki toimii. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että toisin kuin kytkimet, joilla on sääntö ylä- ja alapuolen asettamiseen, ei ole tällaisia ​​eroja kytkimissä. Se voi olla missä tahansa asennossa tai pois päältä.

Sähkön sammuttaminen. Voit tehdä tämän yksinkertaisesti siirtämällä automaattisen suojan vipu alaspäin. Olemme vakuuttuneita jännitteen puuttumisesta jänniteindikaattorin avulla tähän tarkoitukseen. Eristävän nauhan avulla eristämme kaikki säikeet.

Laitimme ne liitäntäkoteloon.

Ohjelma on tehty, testattu ja käyttövalmis.

Piirin kytkinpiiri.

Käsin tehty katkaisupiiri auttoi säästämään meitä:

 • etsi ja soita sähköasentajalle - 200 ruplaa
 • bipolaarisen katkaisijan asennus - 300 ruplaa
 • sisäisen jakelulaatikon asennus - 550 ruplaa
 • johtojen liittäminen kytkentärasiaan, kiertymismenetelmä - 300 ruplaa
 • lampun asennus ja kytkentä, kattokruunu (450 ruplaa 1 lamppuun, 800 ruplan kattokruunu) - keskimäärin 600 ruplaa
 • asennus pieni laatikko (tiiliseinä 200 ruplaa - 1 kpl), meillä on 2 kpl - 400 ruplaa
 • piilotetun asennuksen kytkennän asennus läpikulun kautta (1 kpl 200 hieroa), meillä on 2 kpl - 400 ruplaa
 • Esimerkiksi lanka, jonka korkeus on 2 metriä (35 ruplaa - 1 metri), kestää 4 metriä - 140 ruplaa
 • esimerkiksi korkeintaan 2 metriä (50 ruplaa -1 metriä), jonka pituus on 15 metriä - 750 ruplaa
 • seinän varjostus 19 metriä (120 ruplaa - 1 metri) - 2280 ruplaa

Yhteensä säästömme olivat 5920 ruplaa

Tarkastele sähkötyötulojen kustannuksia täällä

Nauti siitä! Toivottavasti nämä tiedot olivat hyödyllisiä sinulle.